2021. Jesaja publicerades, februari. Tredje Moseboken, mars. Fjärde Moseboken, april. Femte Moseboken, maj. Josua, juni. Jeremia, augusti. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, september.

2020. Arbetet med de 38 återstående böckerna i Gamla Testamentet har påbörjats. Första Moseboken och Predikaren publicerades 11 oktober. Andra Moseboken, december.

Februari 2017. Psalmernas bok blev inkluderad i YouVersion.

Januari 2017. Kommentarer till Psalmernas bok införda.

11 okt 2016. Översatta introduktioner från ESV Study Bible införda i Nya Testamentet och Psalmernas bok. Läs mer.

April 2016. Psalmernas bok klar. Revidering av Nya Testamentet klar. Läs mer.

18 okt 2014. Översättningen av Psalmernas bok, beta-version.

1 Juli 2013. Svenskbibel blev inkluderad i YouVersion. Där kan du nu gratis ladda ner en app med olika översättningar, bl.a. svenskbibel.

1 Maj 2013. Namnbyte. NTV2 blir svenskbibel. Några justeringar har gjorts i bibeltexten utifrån Nestle-Aland 28.

1 Januari 2013. NTV2 med kommentarer blev klar.

1 januari 2012. NTV1 blev klar.

11 oktober 2009. NTV1 beta presenterades officiellt på internet.


Tillbaka