2021. Jesaja publicerades februari. Tredje Moseboken, mars. Fjärde Moseboken, april. Femte Moseboken, maj. Josua, juni. Jeremia, augusti. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, september. Klagovisorna, Mika, Nahum, Habackuk, Sefanja, Haggaj, Sakarja, 11 oktober. Domarboken, Rut, Ester, november.

2020. Arbetet med de 38 återstående böckerna i Gamla Testamentet har påbörjats. Första Moseboken och Predikaren publicerades 11 oktober. Andra Moseboken, december.

Februari 2017. Psalmernas bok blev inkluderad i YouVersion.

Januari 2017. Kommentarer till Psalmernas bok införda.

11 okt 2016. Översatta introduktioner från ESV Study Bible införda i Nya Testamentet och Psalmernas bok. Läs mer.

April 2016. Psalmernas bok klar. Revidering av Nya Testamentet klar. Läs mer.

18 okt 2014. Översättningen av Psalmernas bok, beta-version.

1 Juli 2013. Svenskbibel blev inkluderad i YouVersion. Där kan du nu gratis ladda ner en app med olika översättningar, bl.a. svenskbibel.

1 Maj 2013. Namnbyte. NTV2 blir svenskbibel. Några justeringar har gjorts i bibeltexten utifrån Nestle-Aland 28.

1 Januari 2013. NTV2 med kommentarer blev klar.

1 januari 2012. NTV1 blev klar.

11 oktober 2009. NTV1 beta presenterades officiellt på internet.


Tillbaka