FÖRSTA MOSEBOKEN

KAPITEL 25

Abrahams söner med Ketura

1 Abraham tog sig åter en hustru, vid namn Ketura. 2 Hon födde åt honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shua. 3 Jokshan fick Saba och Dedan. Dedans söner var ashureerna, letusheerna och leummeerna. 4 Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner. 5 Abraham gav allt han ägde till Isak. 6 Åt sina bihustrurs söner gav han gåvor. Medan han ännu levde sände han dem österut, bort från sin son Isak, till Österlandet.

Abrahams död och begravning

7 Abrahams livslängd blev 175 år. 8 Sedan drog han sitt sista andetag och dog efter ett långt liv, gammal och mätt av dagar. Han förenades med sitt folk. 9 Hans söner Isak och Ismael begravde honom i Makpelagrottan nära Mamre, på marken som tillhört hettiten Efron, Sohars son. 10 Det var den marken som Abraham hade köpt av Hets söner. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. 11 Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak, som bodde nära Beer-Lahaj-Roi.

Ismaels släktträd

12 Detta är släktträdet för Abrahams son Ismael, som Saras egyptiska slavinna Hagar födde åt Abraham. 13 Detta är namnen på Ismaels söner i åldersordning: Ismaels förstfödde var Nebajot, sedan följde Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Duma, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafish och Kedma. 16 Detta var Ismaels söner med deras namn i deras byar och läger, tolv furstar och deras stammar. 17 Ismaels livslängd blev 137 år. Sedan drog han sitt sista andetag och dog, och förenades med sitt folk. 18 Ismaels ättlingar bodde från Havila ända till Shur, öster om Egypten, i riktning mot Assyrien. Och de satte sig emot alla sina bröder.

Esaus och Jakobs födelse

19 Detta är Isaks, Abrahams sons, släkthistoria. Abraham fick Isak. 20 Isak var 40 år när han tog Rebecka till hustru. Hon var dotter till aramén Betuel från Paddan-Aram och syster till aramén Laban. 21 Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, eftersom hon var barnlös. Och Herren bönhörde honom, hans hustru Rebecka blev med barn. 22 Men barnen härjade med varandra inom henne. Då sa hon: ”Varför händer det här mig?” Och hon gick för att fråga Herren, 23 som sa till henne: ”Två folk finns i ditt moderliv. Två folkslag inom dig ska åtskiljas. Det ena blir starkare än det andra, den äldre ska tjäna den yngre.”

24 När tiden kom och hon skulle föda bar hon på tvillingar. 25 Den förste som kom var rödaktig, och hårig som ett skinnfäll över hela kroppen. De gav honom namnet Esau. 26 Sedan kom hans bror, med handen om Esaus häl. Så han fick heta Jakob. Isak var 60 år när hon födde dem.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27 Pojkarna växte upp. Esau blev en skicklig jägare, en markernas man. Men Jakob var en fridsam man som höll sig vid tälten. 28 Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecka älskade Jakob.

29 En gång när Jakob kokade soppa kom Esau utsvulten hem från markerna. 30 Han sa till Jakob: ”Låt mig få äta av det röda där, för jag är helt utsvulten!” Därför kallades han Edom. 31 Men Jakob sa: ”Sälj i dag din förstfödslorätt till mig.” 32 Esau sa: ”Jag håller ju på att dö! Vad hjälper mig förstfödslorätten?” 33 Jakob sa: ”Ge mig din ed – i dag!” Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. 34 Då gav Jakob honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så föraktade Esau sin förstfödslorätt.

Nästa

Föregående

25:7. Han dog sannolikt år 1991 f. Kr.

25:23. Citeras i Rom 9:12.

25:25. Esau. Betyder ’hårig’. Han omnämns i Hebr 12:16-17.

25:26. Jakob. Betyder ’han som håller i hälen’. Innebörden kom att bli ’den som bedrar’ (27:36).

25:30. Edom. Betyder ’röd’.

© Ragnar Blomfelt