SEFANJA

KAPITEL 3

Jerusalems synder

1 Fördömelse över den orena skitstaden,

förtryckets stad!

2 Hon lyder ingen,

godtar ingen förmaning,

förtröstar inte på Jahve,

närmar sig inte sin Gud.

3 Hennes styresmän

är som brölande lejon.

Domarna är som nattens vargar

som inget sparar till morgonen.

4 Hennes profeter är opålitliga,

lömska män.

Hennes präster vanhelgar det heliga 

och våldför sig på lagen.

5 Herren är rättfärdig i staden.

Han gör aldrig orätt.

Varje morgon 

ställer han sin rättvisa i ljuset,

den uteblir aldrig.

Men den orättfärdige

känner ingen skam.

6 Jag utrotade folkslag,

deras murtorn förstördes.

Jag ödelade deras gator

så att ingen längre går där.

Deras städer skövlades

och tömdes fullständigt på folk.

7 Jag sa:

”Du ska frukta mig

och godta förmaning,

så att inte din boning

utplånas eller drabbas

av alla mina hot.”

Men istället

hängav de sig åt

depraverat beteende.

8 Vänta därför på mig, säger Herren,

på dagen då jag reser mig

för att plundra.

För jag har beslutat 

att kalla samman folk och riken

för att ösa min ilska över dem,

all min brinnande vrede!

Hela jorden ska förtäras

av min lidelses eld!

9 Då ska jag ge folken rena läppar,

och de ska alla anropa Jahves namn

och tjäna honom i samklang.

10 Från landet bortom Kushs floder

ska min dotter, mina förskingrade 

som tillber mig,

frambära offer åt mig.

Frälsning för Israels återstod

11 Den dagen ska du inte skämmas

för alla överträdelser

du begått mot mig.

För då ska jag avlägsna från dig

dem som jublar så arrogant.

Och du ska inte längre

förhäva dig på mitt heliga berg.

12 Men jag ska lämna kvar i dig

ett ödmjukt och oansenligt folk

som har sin tillflykt i Jahves namn.

13 Återstoden av Israel

ska inte bete sig illa eller ljuga,

ingen ska ha falska läppar.

De ska få beta och vila

utan att någon skrämmer dem.

14 Jubla, dotter Sion,

ropa av glädje, Israel!

Var glad och fröjda dig

av hela ditt hjärta,

dotter Jerusalem!

15 Herren har upphävt domarna mot dig

och drivit bort din fiende.

Jahve, Israels Kung, bor i dig.

Du behöver inte frukta ofärd mer.

16 Den dagen ska det sägas

till Jerusalem:

”Var inte rädd, Sion,

var inte handlingsförlamad!

17 Jahve din Gud är ibland dig.

Han är en stark Frälsare.

Han jublar i glädje över dig.

Han tiger stilla i sin kärlek.

Han fröjdas över dig med sång.”

18 Jag ska samla dem

som sörjer över högtiderna,

dem som nu hos dig 

bär föraktets börda.

19 Lyssna! Den tiden ska jag

ta itu med alla som plågat dig.

Jag ska hjälpa de haltande

och samla de fördrivna.

Dem som varit hånade över hela jorden 

ger jag ett gott namn och rykte.

20 Den tiden ska jag föra er hem, 

ja, den tiden ska jag samla er.

För jag ska ge er

ett gott namn och rykte

bland jordens alla folk,

när jag inför era ögon 

återupprättar er, säger Herren.

Haggaj

Föregående

© Ragnar Blomfelt