SAKARJA

KAPITEL 7

Orsaker till Guds vrede

1 I kung Dareios fjärde regeringsår, på fjärde dagen i nionde månaden, kislev, kom Herrens ord till Sakarja.

2 Folk från Betel hade sänt Sareser och Regem-Melek med sina män för att söka Herrens välvilja. 3 De skulle fråga prästerna i huset till härskarornas Herre, och även profeterna: ”Ska jag gråta och fasta i femte månaden, som jag gjort i många år?”

4 Då kom Herrens ord till mig: 5 ”Säg till allt folket i landet och till prästerna: Ni har under sjuttio år fastat och klagat i femte och sjunde månaden, men var det för mig ni då fastade? 6 Och ni äter och dricker, men är det inte för er egen skull ni äter och dricker? 7 Är inte detta samma budskap som Herren ropade ut genom de tidigare profeterna, när folk levde tryggt i Jerusalem och städerna omkring henne, och Sydlandet och Låglandet var bebodda?”

8 Herrens ord kom till Sakarja: 9 ”Så säger härskarornas Herre: ”Skipa rättvisa domar! Visa varandra kärlek och barmhärtighet! 10 Förtryck inte änkan, den faderlöse, invandraren eller den fattige. Och tänk inte ut djävulskap mot varandra.” 11 Men de vägrade lyssna. De vände sidan till i trots och höll för sina öron och gjorde sig döva. 12 De gjorde sina hjärtan diamanthårda och vägrade lyssna på den undervisning och det budskap som härskarornas Herre genom sin Ande hade sänt genom de tidigare profeterna. Därför kom fruktansvärd vrede från härskarornas Herre. 13 De vägrade lyssna när han ropade. ”Därför ska jag vägra lyssna när de ropar, säger härskarornas Herre. 14 Jag skingrade dem med en stormvind till alla folkslag de inte kände. Landet efter dem blev ett öde land där ingen färdas. De hade gjort ett ljuvligt land till en ödemark.”

Nästa

Föregående

7:1. År 518 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt