SAKARJA

KAPITEL 6

Åttonde synen

1 Jag lyfte åter min blick och såg fyra vagnar komma fram mellan två berg, som var av koppar. 2 Framför den första vagnen var röda hästar, framför den andra vagnen svarta, 3 framför den tredje vagnen vita och framför den fjärde vagnen fläckiga. Alla var starka. 4 Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder de, min herre?” 5 Ängeln svarade mig: ”De är himlens fyra andar som drar ut efter att ha stått inför hela världens Herre. 6 Vagnen med de svarta hästarna drar mot nordlandet, och de vita följer dem. De fläckiga drar mot sydlandet.” 7 När de starka hästarna kom ut var de ivriga att patrullera jorden. Då sa han: ”Iväg, patrullera jorden!” Och de for ut över jorden. 8 Han ropade på mig och sa: ”Se, de som drar ut mot nordlandet har blidkat min Ande i nordlandet.”

Josuas kröning och Telningen

9 Herrens ord kom till mig: 10 Ta emot gåvorna från de landsflyktiga, från Heldaj, Tobia och Jedaja, som kommit från Babel. Gå samma dag till huset som tillhör Josia, Sefanjas son. 11 Ta emot silver och guld, och gör kronor. Sätt dem på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud. 12 Och säg till honom: ”Så säger härskarornas Herre: En man, hans namn är Telningen. Under honom ska det spira. Han ska bygga Herrens tempel. 13 Ja, han ska bygga Herrens tempel. Han ska vara iklädd härlighet och sitta på sin tron och regera. Han ska vara en präst på sin tron, och harmoni ska råda mellan båda. 14 Kronorna ska finnas i Herrens tempel till minne av Helem, Tobia, Jedaja och Hen, Sefanjas son.

15 Folk ska komma långväga ifrån och bygga på Herrens tempel. Och ni ska förstå att härskarornas Herre har sänt mig till er. Så ska ske om ni noga lyder Jahve, er Gud.”

Nästa

Föregående

6:12. Telningen. Se kommentar till 3:8.

© Ragnar Blomfelt