SAKARJA

KAPITEL 4

Femte synen

1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka. Han väckte mig som när en man väcks ur sin sömn. 2 Han sa: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en ljusstake av rent guld, med en skål upptill där det finns sju lampor, med sju rör som går till dem. 3 Två olivträd står bredvid, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4 Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder detta, min herre?” 5 Ängeln frågade: ”Förstår du inte vad det betyder?” ”Nej, min herre”, svarade jag. 6 Då sa han till mig: ”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger härskarornas Herre. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel ska du jämnas med marken. Och han ska föra fram slutstenen under ropet ’Nåd, nåd över den!’”

8 Herrens ord kom till mig: 9 ”Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus, hans händer ska också slutföra det. Då ska du förstå att härskarornas Herre har sänt mig till er. 10 För vem föraktar en dag med blygsam början? Dessa Herrens sju ögon som far över hela jorden gläds över att se murlodet i Serubbabels hand.”

11 Jag frågade ängeln: ”Vad betyder dessa två olivträd till höger och vänster om ljusstaken?” 12 Jag ställde ännu en fråga till honom: ”Vad betyder de två olivkvistarna intill de två guldrören där den gyllene oljan rinner ner?” 13 Han sa: ”Förstår du inte vad de betyder?” Jag svarade: ”Nej, min herre.” 14 Då sa han: ”Dessa är de två smorda söner som står inför hela jordens Herre.”

Nästa

Föregående

4:6. Serubbabel. Judas ståthållare, som var i ledningen av återuppbyggandet av Jerusalem (Esra 5:1-2).

© Ragnar Blomfelt