SAKARJA

KAPITEL 13

Avgudar och falska profeter

1 Den dagen ska en källa vara öppen för Davids hus och Jerusalems invånare, till rening från synd och orenhet.

2 Den dagen, säger härskarornas Herre, ska jag avlägsna avgudarnas namn ur landet så att ingen längre minns deras namn. Jag ska även fördriva ur landet profeterna och den orena anden. 3 Om någon ändå profeterar, ska hans far och mor som satte honom till världen, säga: ”Du får inte leva, för du talar lögn i Jahves namn!” Och hans far och mor som satte honom till världen ska hugga ihjäl honom när han profeterar.

4 Den dagen ska alla profeter skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i hårmantel för att bedra. 5 Istället ska han säga: ”Jag är ingen profet, utan jordbrukare. För en man köpte mig som slav redan i min ungdom.” 6 Om någon frågar honom om såren på hans kropp, ska han svara: ”Dem fick jag hemma hos mina vänner.”

Herrens Herde

7 Svärd, vakna upp mot min Herde,

mot mannen som står mig nära,

säger härskarornas Herre.

Slå Herden så att fåren skingras!

För jag ska vända min hand mot de små.

En återstod blir renad

8 Detta ska ske i hela landet, säger Jahve:

två tredjedelar ska avlägsnas och förgås,

en tredjedel ska lämnas kvar.

9 Den tredjedelen ska jag föra genom eld.

Jag ska rena dem som silver renas,

pröva dem som guld prövas.

De ska anropa mitt namn

och jag ska svara dem.

Jag ska säga: ”De är mitt folk.”

Och de ska svara: ”Jahve är min Gud.”

Nästa

Föregående

13:7. Del av versen citeras av Jesus, Matt 26:31. Se även Hes 34:23 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt