1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAPITEL 1

Uppmaning att vända om

1 I åttonde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:

2 Herren var fruktansvärt vred på era fäder. 3 Säg därför till folket: Så säger härskarornas Herre: Vänd om till mig, säger härskarornas Herre, så ska jag vända om till er. 4 Bete er inte som era fäder, till vilka forna tiders profeter ropade: ”Så säger härskarornas Herre: Vänd nu om från era onda vägar och onda handlingar.” Men de lyssnade inte utan var likgiltiga för mig, säger Herren.

5 Var är era fäder nu?

Och profeterna, lever de för evigt?

6 Mina ord och föreskrifter

som jag gav mina tjänare profeterna,

drabbade inte de era fäder?

Så de vände om och sa:

”Härskarornas Herre har gjort 

det han hade bestämt att göra med oss, 

som våra vägar och handlingar förtjänat.”

Första synen

7 På tjugofjärde dagen i elfte månaden, det är månaden Shebat, i Dareios andra regeringsår, kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja, son till Iddo:

8 Jag hade en syn om natten. Jag såg en man rida på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. 9 Jag frågade: ”Min herre, vilka är dessa?” Ängeln som talade med mig sa: ”Jag ska visa dig vilka de är.” 10 Mannen som stod bland myrtenträden svarade: ”Dessa är de som Herren sänt till att patrullera jorden.” 11 Och de sa till Herrens utsände, som stod bland myrtenträden: ”Vi har patrullerat jorden och såg att hela jorden är lugn och stilla.”

12 Då sa Herrens utsände: ”Härskarornas Herre, hur länge innan du visar nåd mot Jerusalem och Judas städer? Du har varit vred mot dem i sjuttio år.” 13 Och Herren gav goda och tröstande ord åt ängeln som talade med mig. 14 Sedan sa ängeln som talade med mig: ”Kungör detta: Så säger härskarornas Herre:

Jag brinner av lidelse för Jerusalem och Sion.

15 Jag är ohyggligt vred på folken

som är så obekymrade,

för när jag bara var måttligt vred

såg de till att öka ofärden.

16 Därför säger Herren:

Jag har i nåd 

vänt åter till Jerusalem.

Där ska mitt hus byggas,

säger härskarornas Herre,

och mätsnöret ska spännas

över Jerusalem.

17 Ropa ut än en gång:

Så säger härskarornas Herre:

Mina städer ska åter

överflöda av välstånd.

Herren ska åter trösta Sion.

Han ska åter utvälja Jerusalem.”

Andra synen

18 Jag lyfte blicken och fick se fyra horn. 19 Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad betyder dessa?” Han svarade mig: ”Dessa horn har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.”

20 Sedan visade Herren mig fyra smeder. 21 Jag frågade: ”Vad har dessa kommit för att göra?” Han svarade: ”Dessa horn skingrade Juda så att alla blev helt nedslagna. Men smederna har kommit för att skräckslå dem och slå av hornen på de folkslag som lyfte sina horn mot Judas land för att skingra de boende där.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt