PSALMERNAS BOK

bildlinje

Psalm 103

1 Av David.

Min själ, prisa Jahve,

allt inom mig, prisa hans heliga namn!

2 Min själ, prisa Herren,

och glöm inte alla hans välgärningar.

3 Han förlåter dig alla dina synder,

han botar alla dina sjukdomar.

4 Han friar dig från undergång,

han kröner dig med kärlek och nåd.

5 Han mättar dina år med det goda

och du blir ung igen som örnen.

6 Herren verkar rättfärdighet och rättvisa

åt alla förtryckta.

7 Han visade Mose sina vägar,

Israels söner sina gärningar.

8 Herren är barmhärtig och nåderik,

tålmodig och överflödande i kärlek.

9 Han är inte alltid sträng,

hans vrede varar inte för evigt.

10 Han behandlar oss inte efter våra synder,

han vedergäller oss inte efter våra skulder.

11 För så hög som himlen är över jorden,

så väldig är hans trogna kärlek

över dem som fruktar honom.

12 Så långt som öster är från väster

avlägsnar han våra förbrytelser från oss.

13 Som en far älskar sina söner

så älskar Herren dem som fruktar honom.

14 För han vet hur vi är gjorda,

han tänker på att vi är stoft.

15 En mans dagar är som gräset,

han blomstrar likt markens blomma,

16 vinden passerar, den är borta,

och dess plats minns den ej mer.

17 Men Herrens trogna kärlek

är för all evighet över dem som fruktar honom.

Och hans rättfärdighet når barnbarnen,

18 dem som håller hans förbund

och tänker på att följa hans påbud.

19 Herren har befäst sin tron i himlen,

hans herravälde råder överallt.

20 Prisa Herren, ni hans änglar,

ni starka krigare som utför hans befallning,

lyder hans uttalade ord.

21 Prisa Herren, alla hans arméer,

ni hans tjänare som utför hans vilja.

22 Prisa Herren, hela hans skapelse,

överallt i hans välde!

Min själ, prisa Jahve!

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

103:2. glöm inte, den i synd fallna människan har en benägenhet att snabbt glömma allt gott som kommer från Guds hand, något som lätt leder till avfall, se t.ex. 5 Mos 32:15-18, Dom 3:7, 1 Sam 12:8-9, Hos 13:6.

103:3. förlåterbotar, orden möter en uppfyllelse i Jesus Kristus, se t.ex. Matt 9:1-8.

103:5. Han mättar dina år med det goda, vilket först och främst avser Guds kärlek och nåd, v. 4. Detta goda omsluter varje troende även om hela livet skulle upplevas som en enda lång utdragen plåga (Ps 88, 102, Rom 8:35-39).

103:7. Han visade Mose sina vägar, se t.ex. 2 Mos 33:13-34:35.

103:10. Om Gud utan nåd skulle handla med oss rättvist efter våra synder skulle vi alla snabbt och välförtjänt befinna oss i helvetets alla fasor.

103:11, 13, 17, fruktar honom, se kommentar till Ps 36:2-5.

103:13. söner, fäderna älskade förstås även sina döttrar, men i den patriarkala kontexten så var det sönerna som hade en överordnad och prioriterad roll.

103:14-16. Människans korta, tomma och förgängliga liv är ett vanligt tema i Bibeln, se t.ex. Job 14:1-2, Ps 39:5-7, 78:39, 89:48, 90:5-6, 9-10, 12, 144:4, Jak 4:14, 1 Petr 1:24, och Predikarens bok.

103:19. hans herravälde råder överallt, jfr Ps 47:3, 9, Dan 4:22.

103:20. Om Guds starka krigare (änglar) som utför Guds befallningar, se t.ex. Upp 16. Änglar i Psalmernas bok: v. 21, 35:5-6, 78:49, 91:11-12,  104:4, 148:2. Se även Matt 18:10 med kommentar.

103:21. alla hans arméer, jfr Matt 26:53, och se Ps 24:10 med kommentar.

103:22. hela hans skapelse, eftersom människosläktet är skapat av Gud är alla människor uppmanade att prisa honom. Att inte göra det utgör ett förakt mot alltings Skapare, och det får konsekvenser, se t.ex. Rom 1:18-32 med kommentarer.

Föregående   Nästa

Psalm-Meny

© Ragnar Blomfelt