ORDSPRÅKSBOKEN

KAPITEL 19

1 Bättre vara fattig och rättrådig

än en dåre med falska läppar.

2 Hängivenhet utan kunskap är illa,

den som rusar iväg begår misstag.

3 En mans dårskap förstör hans liv,

men i hjärtat är han arg på Herren.

4 Rikedom ger många vänner,

men den fattige överges av sin vän.

5 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,

den som andas lögn undkommer ej.

6 Många fjäskar för den generöse,

alla är vänner till den givmilde.

7 Den fattige

avskys av alla sina närstående,

även hans vänner undviker honom.

Han vädjar till dem, men de är borta.

8 Den som skaffar sig insikt

älskar sitt liv,

den som aktar förståndet

finner lycka.

9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat,

den som andas lögn går under.

10 Lyxliv passar ej dåren,

än mindre att en slav

härskar över furstar.

11 Förstånd gör en man tålmodig,

han sätter en ära i att förlåta synd.

12 Kungens raseri

är som ett lejons rytande.

Hans välvilja är som gräsets dagg.

13 En dåraktig son

är sin fars olycka.

En hustrus gnat

är ett ständigt takdropp.

14 Hus och välstånd ärvs från fäderna.

En förståndig hustru ges av Herren.

15 Lättja försänker i djup sömn,

den håglöse får hungra.

16 Den som håller buden

bevarar sitt liv,

den som inte bryr sig om sin väg

ska dö.

17 Den som bistår den fattige

lånar åt Herren,

som ska löna honom för det han gjort.

18 Fostra din son medan det finns hopp,

men inte så ivrigt att du vållar hans död.

19 Den hetlevrade måste få sitt straff,

friar du honom får du ständigt göra det.

20 Lyssna på råd och låt dig fostras,

då blir du vis till slut.

21 Många planer har en man i sitt hjärta,

men det är Herrens vilja som sker.

22 Människan längtar efter kärlek.

Bättre vara fattig än en lögnare.

23 Fruktan för Herren leder till liv.

Man kan då vila tillfreds

utan att drabbas av något ont.

24 Den late för handen ner i skålen,

men för den ej till munnen.

25 Slå hånaren

så blir den lättrogne klipsk,

tillrättavisa den kloke

så vinner han insikt.

26 Den som angriper sin far

eller schasar iväg sin mor

är en vanvördig och skamlös son.

27 Min son, sluta lyssna till förmaning

och du irrar bort dig

från kunskapens ord.

28 Ett uselt vittne hånar rättvisan.

De ondas mun glufsar i sig ondska.

29 Straff står redo för hånare

och prygel för dårars rygg.

Nästa

Föregående

19:13. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Jfr 21:9, 19, 25:24, 27:15.

19:14. En förståndig hustru. Se 31:10-31, 1 Tim 2:9-15.

© Ragnar Blomfelt