KAPITEL 12

1 Den som älskar fostran älskar kunskap,

den som hatar tillrättavisning är enfaldig.

2 Den som är god möter välvilja från Herren,

men han fördömer den med onda planer.

3 En man kan ej bestå genom ondska,

men de rättfärdiga är fast rotade.

4 En duktig hustru är en krona för mannen,

men en skamlös är som benröta.

5 De rättfärdiga tänker på rättvisa,

men de ondas råd är falska.

6 De ondas ord är ett dödligt bakhåll,

men de rättrådigas tal räddar dem.

7 De onda störtas och är borta,

men de rättfärdigas hus består.

8 En man prisas efter sitt förstånd,

men den som är knasig blir föraktad.

9 Bättre vara ringa och ha en tjänare

än spela viktig och sakna bröd.

10 En rättfärdig man sörjer för sin boskap,

men de ondas omsorg är grym.

11 Den som brukar sin åker får gott om föda,

men den som springer efter tomhet är vettlös.

12 Den onde gillar sina kumpaners försåt,

men de rättfärdigas rot är fruktbar.

13 Den onde snärjs av sitt syndiga prat,

men den rättfärdige undkommer nöden.

14 En man mättas med gott av munnens frukt.

Vad en människa uträttar får hon tillbaka.

15 Dåren anser att han handlar rätt,

men en vis man lyssnar till råd.

16 Dårens ilska blir genast uppenbar,

men en klok man ignorerar en skymf.

17 Ett sanningsvittne delger det rätta,

men ett falskt vittne bedrar.

18 Tanklösa ord kan hugga som svärd,

men de visas tunga bringar läkedom.

19 Sanna ord består för evigt,

lögnaktigt prat bara ett ögonblick.

20 De som tänker ut ondska är falska,

men de som främjar harmoni får glädje.

21 Inget ont drabbar den rättfärdige,

men de onda möter mycken ofärd.

22 Herren avskyr lögnaktiga läppar,

men de som är trofasta gläder honom.

23 En klok man döljer sin kunskap,

men dårarna basunerar ut sitt oförnuft.

24 Flitig hand får härska,

men den late får träla.

25 Oro gör en man nedstämd,

men ett vänligt ord ger uppmuntran.

26 Den rättfärdige vägleder sin vän,

men de ondas väg för dem vilse.

27 En lat man tillreder inget byte,

men flit ger människan rika skatter.

28 På rättfärdighetens väg är liv,

på den vägen finns ingen död.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt