NAHUM

KAPITEL 2

Nineves fall

1 En folkskingrare

rycker fram mot dig.

Bemanna fästningen!

Spana mot vägen, 

gör dig redo,

samla all din kraft!

2 Herren ska återupprätta 

både Jakobs storhet 

och Israels storhet,

fastän härjare ruinerat dem

och fördärvat deras vinstockar.

3 Hans krigares sköldar har rödfärgats,

krigsmännen är iklädda scharlakan.

Vagnarna gnistrar av metallglans

den dag han gör sig redo.

Det viftas med cypresspjut.

4 Vagnarna far galet fram på gatorna,

de kör kors och tvärs på torgen.

De liknar facklor

och störtar fram som blixtar.

5 Han samlar sina kämpar.

De snubblar där de avancerar.

De rusar mot stadsmuren

rustade med skyddssköldar.

6 Flodernas portar öppnas,

och palatset störtar samman.

7 Det är bestämt 

att Nineve ska avklädas och bortföras.

Hennes slavflickor suckar som duvor

och slår sig för bröstet.

8 Nineve var en gång

som en vattenrik damm.

Men nu flyr folket.

”Stanna! Stanna!”

Men ingen återvänder.

9 Ta silver! Ta guld!

Här finns oändliga skatter,

överflöd av dyrbarheter.

10 Tom, tömd, öde!

Modlöshet, skälvande knän,

darrande kroppar överallt,

varje ansikte likblekt!

11 Var är lejonhålan

där unglejonen åt sitt byte,

där lejonet, lejonhonan

och lejonungen gick omkring

utan att de blev skrämda?

12 Lejonet rev ihjäl

tills ungarna fick nog.

Det ströp bytet för sina honor

och fyllde sin kula med byte, 

sin håla med kött.

13 Lyssna! Jag är emot dig,

säger härskarornas Herre.

Jag ska göra så att dina vagnar

går upp i rök.

Svärdet ska förtära dina unglejon.

Jag ska utplåna ditt byte från jorden.

Och dina sändebuds röster ska tystna.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt