MIKA

KAPITEL 5

Messias kommer från Betlehem

1 Samla nu dina skaror,

du skarornas stad.

Han belägrar oss.

De slår Israels domare

i ansiktet med stav.

2 Men du, Betlehem Efrata,

så liten bland Judas ätter,

från dig ska det komma

en som ska härska åt mig över Israel.

Hans ursprung är före allt,

från evighetens dagar.

3 Därför ska han överge Israel

tills den tid kommer

då hon som ska föda har fött.

Då ska återstoden av hans bröder

vända åter till Israels söner.

4 Han ska träda fram

som herde i Herrens kraft,

i Jahves, sin Guds, höga namn.

Och de ska leva tryggt,

för han ska vara stor över hela jorden.

5 Och han ska vara vår fred.

Räddning från Assur

När Assur invaderar vårt land

och tränger in i våra palats,

då reser vi mot honom sju herdar

och åtta stormän.

6 De ska beta av 

Assurs land med svärd

ja, Nimrods land in i dess portar.

Så ska han rädda oss från Assur

när denne invaderar vårt land

och tränger in på vårt territorium.

Återstoden

7 Där ska vara en återstod av Jakob

mitt bland många folk,

likt dagg från Herren,

likt regnskurar på gräs.

De väntar inte på någon man

och hoppas ej på människor.

8 Då ska återstoden av Jakob bland folken, 

mitt bland många folkslag,

vara som ett lejon bland skogens djur,

som ett unglejon i fårhjordar.

Den far fram och trampar ner

och river utan någon som räddar.

9 Din hand ska lyftas

över dina motståndare,

alla dina fiender ska huggas av!

Guds dom

10 Den dagen, säger Herren,

ska jag utrota alla dina hästar

och förstöra dina vagnar.

11 Jag ska utplåna städerna i ditt land

och rasera alla dina fästningar.

12 Jag ska utrota all svartkonst hos dig,

inga teckentydare ska du ha mer.

13 Jag ska utrota dina avgudabilder

och stoder hos dig.

Du ska inte mer tillbe 

vad dina händer tillverkat.

14 Jag ska rycka upp dina asherapålar

och ödelägga dina städer.

15 Jag ska i vrede och raseri

ta hämnd på de folkslag

som inte har lyssnat på mig.

Nästa

Föregående

5:2. Jfr Matt 2:6. Efrata. (Ett distrikt i) Betlehem där David var född (1 Sam 17:12). Hans ursprung är före allt. Joh 1:1, 8:58, 17:5.

5:3. då hon som ska föda har fött. I profetisk förlängning avses Maria (Luk 2:7, jfr Jes 7:14).

5:4. herde. Se Hes 34:23 med kommentar.

5:5. han ska vara vår fred. Jfr Jes 9:6, Rom 5:1, Ef 2:14.

© Ragnar Blomfelt