MALAKI

KAPITEL 4

Dom och frälsning

1 Lyssna! Dagen kommer, brinnande som en ugn. Då ska alla högfärdiga och alla som beter sig ont bli som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger härskarornas Herre. Varken rot eller gren blir kvar. 2 Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedomens vingar, och ni ska gå ut och hoppa likt utsläppta kalvar ur båset. 3 Ni ska stampa på de onda, som ska bli stoft under era fötter den dag jag utför mitt verk, säger härskarornas Herre.

Avslutningsord

4 Kom ihåg min tjänare Moses lag som jag gav honom på Horeb, stadgar och bud för hela Israel.

5 Lyssna! Jag ska sända er profeten Elia. Det sker innan Herrens dag kommer, den stora och skrämmande. 6 Han ska vända fädernas hjärtan till sönerna och sönernas hjärtan till fäderna, så att jag inte kommer och slår landet med förbannelse.

Matteus Evangelium

Föregående

4:2. rättfärdighetens sol. Jfr Luk 1:78-79.

4:5. Jag ska sända er profeten Elia. Detta uppfylls i och genom Johannes Döparen, Matt 11:13-14, 17:10-13, Luk 1:17.

© Ragnar Blomfelt