MALAKI

KAPITEL 2

1 Och nu, präster, denna befallning gäller er: 2 Om ni vägrar lyssna och inte tar det till hjärtat att ge ära åt mitt namn, säger Jahve, som är över härskarorna, då ska jag sända förbannelse över er, och förbanna era välsignelser som jag redan har förbannat, eftersom ni inte tar det till hjärtat. 3 Lyssna! Jag ska bestraffa era efterkommande! Och slaktavfall från era högtidsoffer kastar jag i ansiktet på er. Ni ska bäras bort med det. 4 Då ska ni förstå att jag gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi ska bestå, säger härskarornas Herre. 5 Mitt förbund med honom var liv och fred. Jag gav honom det för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och skälvde för mitt namn. 6 Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. Han vandrade med mig i fred och rättrådighet. Han omvände många från synd. 7 För prästens läppar förvaltar kunskap, folk hämtar undervisning från hans mun, eftersom han är ett sändebud från härskarornas Herre. 8 Men ni avvek från vägen. Ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger härskarornas Herre. 9 Därför gör jag er föraktade och ynkliga inför hela folket. För ni följer inte mina vägar och ni är partiska i er undervisning.

Blandäktenskap och skilsmässor fördöms

10 Har vi inte alla en Fader? Har inte en Gud skapat oss? Varför är vi då trolösa mot varandra och kränker våra fäders förbund? 11 Juda har betett sig trolöst och begått en vidrighet i Israel och Jerusalem. För Juda har kränkt Herrens helgedom, som Herren älskar, och gift sig med en främmande guds dotter. 12 Herren ska avlägsna från Jakobs tält varje man som gör så, utan undantag, även om han frambär offer till härskarornas Herre.

13 Ni gör även detta: Ni täcker Herrens altare med tårar, gråt och suckar, eftersom han inte vill se till offergåvan längre eller godta något från er hand. 14 Ni frågar: ”Varför?” Därför att Herren var vittne mellan dig och din ungdoms hustru, som du är trolös mot, trots att hon är din maka, din förbundshustru. 15 Gjorde inte Gud dem till ett och gav dem del av ande? Och vad söker Gud som är En? Ett gudfruktigt släkte. Så vakta er ande och var inte trolös mot din ungdoms hustru. 16 För den man som hatar och skiljer sig, säger Jahve, Israels Gud, fläckar sig med orätt, säger härskarornas Herre. Så vakta er ande och var inte trolösa.

17 Ni tröttar ut Herren med ert prat. Ni frågar: ”Hur har vi tröttat ut honom?” Genom att säga: ”Alla som beter sig ont är goda i Herrens ögon, han tycker om dem”, eller: ”Var är rättvisans Gud?”

Nästa

Föregående

2:10. Fader. Jfr 5 Mos 32:6, Jes 63:16, 64:8, Jer 3:4, 19, 31:9. 

2:17. Jfr Hes 13:10 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt