JOSUA

KAPITEL 23

Josuas avskedstal

1 En lång tid gick. Herren hade gett Israel ro från alla sina fiender runt omkring och Josua var mycket gammal. 2 Då kallade han till sig hela Israel, dess äldste, överhuvuden, domare och förmän. Och han sa till dem: ”Jag är nu mycket gammal. 3 Ni har själva sett allt som Jahve er Gud har gjort med alla dessa folk för er skull, för Jahve er Gud stred själv för er. 4 Genom lottning har jag fördelat åt era stammar landegendom från de folk som återstår, med landegendom från de folk jag avlägsnat, från Jordanfloden till Medelhavet västerut. 5 Jahve er Gud ska själv fördriva och jaga bort dem från er, så att ni kan erövra deras land, som Jahve er Gud har lovat er. 6 Var helt orubbliga! Håll och följ allt som är skrivet i Moses lagbok. Vik inte av vare sig åt höger eller vänster. 7 Umgås inte med dessa folk som ännu finns kvar bland er. Nämn inte deras gudars namn. Ni ska inte svära vid dem, tjäna dem eller tillbe dem. 8 Håll er till Jahve er Gud, så som ni gjort till denna dag. 9 Herren har fördrivit stora och mäktiga folk för er. Ingen har kunnat stå er emot intill denna dag. 10 En enda man bland er kan förfölja tusen, för Jahve er Gud strider själv för er, så som han lovat. 11 Se noga till att ni älskar Jahve er Gud. 12 För om ni avviker från Gud och håller er till dem som återstår av folken bland er och gifter in er med dem och umgås med dem, 13 då ska ni veta att Jahve er Gud inte mer ska fördriva dessa folk för er. De ska bli en snara och en fälla för er och en piska över kroppen och törnen i era ögon, tills ni utrotas ur detta goda land som Jahve er Gud gett er.

14 Lyssna! Jag går nu den väg som alla i världen måste gå. Och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord uteblev av allt det goda som Jahve er Gud lovat angående er. Allt uppfylldes för er, inget uteblev. 15 Men liksom ni fått del av allt det goda som Jahve er Gud lovade er, så ska Herren se till att ni får del av allt det onda, ända tills han utrotat er ur detta goda land som Jahve er Gud gett er, 16 om ni överträder förbundet som Jahve er Gud påbjudit er, och går och tjänar andra gudar och tillber dem. Ja, då ska Herrens vrede brinna mot er och ni ska snart utrotas från det goda land som han gett er.”

Nästa

Föregående

23:7, 12-13. Umgås inte med dessa folk … De ska bli en snara. Vilket skedde, se Ps 106:34-43 med kommentar. Även i Nya Testamentet upprepas samma slags varning, se 2 Kor 6:14-18 och Upp 18:4 med kommentarer.

© Ragnar Blomfelt