JOSUA

KAPITEL 1

Herren förordnar Josua

1 När Herrens tjänare Mose var död sa Herren till Moses medhjälpare Josua, Nuns son: 2 ”Min tjänare Mose är död. Bryt nu upp, du och hela folket, och gå över Jordanfloden in i landet som jag ger åt Israels söner. 3 Jag ger er varje plats där ni placerar er fot, just som jag lovade Mose. 4 Ert område ska sträcka sig från öknen och Libanon till den stora floden Eufrat, över hela hettiternas land och till Medelhavet västerut. 5 Ingen ska kunna stå emot dig under alla dina livsdagar. Jag ska vara med dig så som jag var med Mose. Jag ska inte svika dig eller överge dig. 6 Var stark och modig! För du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed lovat deras fäder att ge dem. 7 Var bara stark och mycket modig så att du noga följer hela den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller vänster. Då blir du framgångsrik på alla dina vägar. 8 Låt alltid denna lagbok vara på dina läppar. Meditera över den både dag och natt, så att du noga följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och ha framgång. 9 Jag har påbjudit dig att vara stark och modig! Var inte rädd eller modlös, för Jahve din Gud är med dig överallt där du går.”

Josua förbereder folket

10 Josua befallde folkets förmän: 11 ”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant åt er! För om tre dagar ska ni gå över Jordanfloden för att erövra landet som Jahve er Gud gett er till besittning.”

12 Men till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam sa Josua: 13 ”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Jahve er Gud ska ge er ro och skänka er detta land. 14 Era hustrur, era små barn och er boskap ska förbli i landet som Mose gav er här öster om Jordanfloden. Men alla ni mäktiga krigare ska med era vapen gå över i spetsen för era bröder och bistå dem. 15 Först när Herren gett dem den ro som han gett er, och de också tagit i besittning det land som Jahve er Gud ger dem, kan ni återvända till landet som är er egendom. Då kan ni ta i besittning landet som Herrens tjänare Mose gav er här på östra sidan av Jordanfloden.”

16 De svarade Josua: ”Allt du befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss ska vi gå. 17 Så som vi lydde Mose i allt ska vi lyda dig. Må bara Jahve din Gud vara med dig, så som han var med Mose. 18 Den som trotsar dina order och inte lyder dig i precis allt du befaller ska avrättas. Var bara stark och modig!”

Nästa

1:1. När Herrens tjänare Mose var död. Omkring år 1400 f. Kr. Josua. Betyder ”Jahve frälser”. Han förekommer första gången i Bibeln som en militär ledare, 2 Mos 17:8-13. Han var bland de tolv män som utforskade Kanaan, 4 Mos 14:6-9. Han var fylld av visdom, 5 Mos 34:9.

1:4. Se kommentar till 4 Mos 34.

1:6. som jag med ed lovat deras fäder att ge dem. 1 Mos 15:18-21, 26:3, 28:13.

1:13. Mose befallde er. 5 Mos 3:18-20.

© Ragnar Blomfelt