JONA

KAPITEL 2

Jonas bön

1 Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. 2 Jona bad till Jahve sin Gud i fiskens buk: 3

”Jag ropade till Jahve i min nöd

och han svarade mig.

Jag ropade från dödsrikets buk

och du hörde mig.

4 Du slängde mig i djupet

mitt ute i havet.

Strömmarna omslöt mig.

Alla dina svallande vågor

slog över mig.

5 Jag tänkte att jag fördrivits

från dina ögon 

och kanske aldrig mer

får se ditt heliga tempel.

6 Vattnet slöt sig om strupen,

djupet omgav mig,

sjögräs snärjde kring huvudet.

7 Jag sjönk till berggrunden.

Jordens bommar slog igen

bakom mig för evigt.

Men du förde mig levande

upp ur graven, Jahve min Gud.

8 Med utmattad själ

tänkte jag på Herren.

Och min bön nådde dig

i ditt heliga tempel.

9 De som håller fast vid

tomma avgudar avvisar nåden.

10 Men jag ska offra till dig

med tacksägelse.

Jag ska uppfylla mitt löfte.

Frälsningen finns hos Herren!”

11 Och Herren talade till fisken och den spydde upp Jona på torra land.

Nästa

Föregående

2:1. Citeras av Jesus, Matt 12:40.

© Ragnar Blomfelt