JOEL

KAPITEL 2

Herrens dag

1 Stöt i horn på Sion,

låt det ljuda på mitt heliga berg!

Bäva, alla boende i landet!

För Herrens dag kommer,

den är nära.

2 Det är en dag av mörker och dunkel,

en dag av moln och dimma.

Som gryningen sprider sig över bergen

kommer ett stort och mäktigt folk.

Dess like har aldrig funnits

och ska aldrig förekomma

i framtida släkten.

3 Framför dem förtärande eld,

bakom dem brännande låga.

Landet framför dem

är som Edens trädgård,

bakom dem är öde öken.

Ingen undkommer dem.

4 De liknar hästar,

som kavalleri spränger de fram.

5 Med bullrande vagnar

störtar de fram över bergstopparna.

Det dånar som när eld förtär halm.

De är en mäktig krigsrustad armé.

6 Folken är i ångest inför dem,

alla ansikten vitnar.

7 De anfaller som kämpar,

som krigare stormar de muren.

Varje man går raka vägen fram,

ingen viker av från sin bana.

8 De trängs ej,

varje man håller sin plats.

De tar sig igenom försvaret

utan att bryta ledet.

9 De stormar staden,

rusar längs murarna,

klättrar in i husen.

Som tjuvar tar de sig in 

genom fönstren.

10 Jorden skälver inför dem

och himlen bävar.

Solen och månen förmörkas

och stjärnorna mister sitt sken.

11 Herren höjer sin röst

framför sin här.

Hans armé är enorm.

Den som verkställer

hans order är mäktig.

För Herrens dag är stor

och helt fruktansvärd.

Vem kan uthärda den?

Kallelse till omvändelse

12 Men nu, säger Herren,

vänd om helhjärtat till mig

med fasta, gråt och sorg.

13 Riv sönder era hjärtan,

inte era kläder.

Vänd om till Jahve er Gud.

För han är nådig och barmhärtig,

tålmodig och kärleksfull.

Han kan avstå från att sända ofärd.

14 Vem vet om han 

häver beslut och avstår,

och lämnar kvar en välsignelse,

till matoffer och drickoffer 

åt Jahve er Gud.

15 Stöt i horn på Sion,

avskilj en helig fasta,

utropa en högtidssamling!

16 Samla folket.

Helga församlingen.

Kalla på de äldste,

samla de små barnen,

även spädbarnen.

Låt brudgummen lämna sitt rum

och bruden sin kammare.

17 Låt prästerna som tjänar Herren

gråta mellan förhuset och altaret.

Låt dem säga:

”Herre, skona ditt folk.

Låt inte dina egna skymfas

och bli en nidvisa bland folken.

Varför ska folken få säga:

’Var är deras Gud?’”

Herren ska välsigna

18 Då fylldes Herren

av lidelse för sitt land

och förbarmade sig över sitt folk.

19 Herren svarade sitt folk:

Lyssna! Jag ska sända er

säd och vin och olja

så att ni blir belåtna.

Och jag ska inte

låta folken skymfa er mer.

20 Armén från norr

ska jag driva långt bort från er,

jaga iväg till ett torrt och öde land,

förtruppen mot Döda havet

eftertruppen mot Medelhavet.

Hans förruttnelsestank ska stiga upp.

För han har gjort stordåd.

21 Land, var inte rädd!

Jubla och gläd dig,

för Herren har gjort stordåd!

22 Ni markens djur, var inte rädda!

För ödemarkens beten grönskar,

träden bär sin frukt

och fikonträden och vinstockarna

ger sin rikedom.

23 Jubla, ni Sions söner,

gläd er i Jahve er Gud!

För han skänker er 

rättfärdighetens lärare.

Och han sänder er rikligt med regn,

både höstregn och vårregn som förr.

24 Logarna ska fyllas med säd

och pressarna överflöda av vin och olja.

25 Jag ska gottgöra er för åren

som åts upp av gräshopporna

och andra gräshoppsarter,

min stora armé som jag sände mot er.

26 Ni ska äta och bli mätta.

Ni ska prisa namnet Jahve, er Gud,

som handlat så mirakulöst med er.

Och mitt folk ska aldrig mer vanäras.

27 Ni ska förstå att jag är mitt i Israel.

Jag är Jahve er Gud, det finns ingen annan.

Och mitt folk ska aldrig mer vanäras.

Herren ska utgjuta sin Ande

28 Därefter ska jag utgjuta min Ande

över alla människor.

Era söner och döttrar ska profetera.

Era gamla män ska ha drömmar.

Era unga män ska se syner.

29 Även över slavar och slavinnor

ska jag i de dagarna utgjuta min Ande.

30 Jag ska visa tecken

på himlen och jorden,

blod och eld och rökpelare.

31 Solen ska förvandlas till mörker

och månen till blod

innan Herrens dag kommer,

den stora och skrämmande.

32 Och då ska var och en

som anropar Jahves namn bli frälst.

För på Sions berg och i Jerusalem

ska det finnas räddning,

så som Herren lovat,

bland återstoden som Herren kallar.

Nästa

Föregående

2:23. rättfärdighetens lärare. Jfr Matt 22:16, 36-40, 23:8, Luk 20:39, Joh 3:2.

2:26, 32. Ni ska prisa namnet Jahve … anropar Jahves namn. Se kommentar till 2 Mos 3:15.

2:28-32. Citeras i Apg 2:17-21, (Rom 10:13).

© Ragnar Blomfelt