JOB

KAPITEL 35

1 Elihu fortsatte:

2 Tycker du det är rätt att säga:

”Jag är rättfärdig inför Gud”,

3 eftersom du frågat om nyttan för dig:

”Vilken fördel har jag av att inte synda?”

4 Jag ska svara dig och dina vänner.

5 Lyft blicken mot himlen och se,

iaktta skyarna högt över dig!

6 Vad påverkar det Gud om du syndar?

Dina otaliga brott, vad gör det honom?

7 Om du är rättfärdig,

vad ger du honom?

Vad får han från din hand?

8 Din ondska

påverkar bara dina medmänniskor,

och din rättfärdighet

bara andra människor.

9 Folk ropar över all slags förtryck,

ropar efter hjälp

mot de mäktigas makt.

10 Men ingen frågar:

”Var är Gud min Skapare,

som låter lovsånger ljuda i natten,

11 som lär oss mer än jordens djur

och gör oss visare än himlens fåglar?”

12 De ropar, men Gud svarar inte

på grund av onda mäns högmod.

13 Nej, Gud lyssnar inte på tomhet,

den Allsmäktige bryr sig inte om det,

14 och så än mer när du påstår 

att du inte ser honom!

Men din sak är inför honom

och du ska bara vänta på honom.

15 Och nu när Gud inte straffar i vrede

och inte bryr sig så mycket om synden,

16 då gapar Job med tomma ord

och bara pladdrar utan förstånd.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt