JOB

KAPITEL 34

1 Elihu fortsatte:

2 Hör mina ord, ni visa män,

lyssna på mig, ni lärda män!

3 För örat prövar orden

som tungan prövar smaken.

4 Låt oss välja det rätta,

tillsammans förstå det goda.

5 För Job har sagt: 

”Fastän jag är rättfärdig

har Gud förvägrat mig dom.

6 Fastän jag har rätt

betraktas jag som lögnare.

Fastän jag är utan synd

har en pil sårat mig.”

7 Finns en man som Job,

som dricker hån likt vatten,

8 som slår följe med kriminella

och vandrar med onda män?

9 Han säger ju:

”Det är till ingen nytta för en man

att tycka om Gud.”

10 Lyssna därför på mig, ni kloka män!

Aldrig att Gud skulle göra något ont,

den Allsmäktige något orättfärdigt!

11 Nej, han lönar oss

efter våra handlingar,

behandlar oss efter hur vi lever.

12 Gud gör verkligen inget ont,

den Allsmäktige vränger inte rättvisan.

13 Vem anförtrodde jorden till honom,

vem satte honom över hela världen?

14 Om Gud bestämde i sitt hjärta

att återta sin ande, sin andedräkt,

15 då skulle allt levande förgås

och mänskligheten återvända till stoft.

16 Om du begriper något, hör på detta,

lyssna på vad jag säger!

17 Kan den som hatar rättvisa

döma andra?

Dömer du skyldig

den mäktige och rättfärdige,

18 som kallar en kung för ’usel’ 

och stormän för ’onda’,

19 som inte är partisk för furstar

och inte värderar rika mer än fattiga?

För de är ju alla hans händers verk.

20 Plötsligt dör de mitt i natten.

Folk är uppskakade och går under.

Mäktiga rycks bort utan människohand.

21 För Guds ögon följer människans vägar

och ser alla hennes steg.

22 Det finns inget mörker

hur djupt det än är

där kriminella kan gömma sig.

23 Gud behöver inte betrakta en man länge

innan han kan dömas inför honom.

24 Han krossar mäktiga

utan undersökning

och ersätter dem med andra.

25 Ja, han vet vad de sysslar med.

Han störtar dem om natten

och de krossas.

26 Han straffar dem för deras ondska

inför öppen ridå.

27 Detta eftersom de vek av från honom

och var likgiltiga för alla hans vägar,

28 så att de fattiga ropade till honom.

Och Gud hörde de utsattas rop.

29 Om Gud tiger,

vem kan fördöma honom?

Vem kan se honom

om han döljer ansiktet 

för ett folk eller någon enskild?

30 Han hindrar gudsfientliga 

från att regera och lägga snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:

”Jag tar mitt straff och vill ej synda mer.

32 Lär mig vad jag inte ser.

Har jag gjort orätt

så ska jag sluta med det.”

33 Ska Gud löna dig efter dina villkor

fastän du förkastat honom?

Du måste välja, inte jag.

Så tala ut om vad du vet!

34 Kloka och förståndiga män

som lyssnar på mig ska säga:

35 ”Job talar utan kunskap.

Det finns ingen visdom i hans ord.”

36 Låt Job prövas till det yttersta,

för han svarar som en kriminell.

37 Han lägger uppror till sin synd.

Han klappar händerna mot oss i förakt

och pladdrar en massa mot Gud.

Nästa

Föregående

34:14. sin ande, sin andedräkt. Jfr 1 Mos 2:7.

© Ragnar Blomfelt