JOB

KAPITEL 33

Fortsättning av Elihus tal

1 Men Job, hör på mig nu,

lyssna till alla mina ord!

2 Jag ska nu börja tala och formulera mig.

3 Orden är från ett uppriktigt hjärta,

och jag ska tydligt uttrycka min kunskap.

4 Guds Ande skapade mig,

den Allsmäktiges andedräkt ger mig liv.

5 Svara mig om du kan!

Träd upp mot mig och försvara dig!

6 Inför Gud är vi båda lika.

Jag är också formad av lera.

7 Låt inte din rädsla för mig

överväldiga dig.

Låt inte min auktoritet

trycka ner dig.

8 Men jag hörde vad du sa,

dina ord nådde mig:

9 ”Jag är ren och utan synd,

fläckfri och utan skuld.

10 Men se hur Gud ogillar mig

och har mig som sin fiende.

11 Han sätter mina fötter i stocken

och bevakar alla mina vägar.”

12 Men jag svarar att du har fel!

För Gud är större än en människa.

13 Hur kan du klaga på honom

bara för att han inte svarar på allt?

14 Gud talar från och till 

utan att man inser det.

15 I en dröm, i en syn om natten,

när folk fallit i djup sömn 

eller slumrar på sin bädd,

16 då öppnar han deras öron

och stadfäster förmaningen till dem,

17 för att hindra dem från illgärning

och hämma deras högmod.

18 Han bevarar dem från graven,

deras liv från dödliga vapen.

19 En man tuktas med plågor

på sin bädd

och med ständiga bensmärtor.

20 Han äcklas innerligt av föda,

även av läckraste mat.

21 Han ser mager ut, 

som ett benrangel.

22 Han närmar sig graven,

hans liv nalkas liemannen.

23 Finns då en budbärare hos honom,

en av tusen medlare,

som delger honom det rätta,

24 då visar Gud honom nåd och säger: 

”Skona honom från att gravsättas,

jag har fått lösen.”

25 Hans kropp får spänst

som ynglingens,

han blir åter som i ungdomens dagar.

26 Han ber till Gud

som tycker om honom.

Han får jublande se Guds ansikte.

Och Gud ger honom åter sin rättfärdighet.

27 Han går till människor och säger:

”Jag syndade och förvrängde det rätta,

ändå fick jag inte vad jag förtjänade.

28 Gud friade mig från att gå i graven.

Mitt liv får se ljuset.”

29 Allt detta gör Gud med en man,

både två och tre gånger,

30 för att föra honom ifrån graven

och låta livets ljus stråla över honom.

31 Hör på, Job, och lyssna på mig!

Håll dig tyst och låt mig tala.

32 Men har du något att säga,

så gör det, tala,

jag ger dig gärna rätt.

33 Lyssna annars till mig

och håll dig tyst, 

jag ska lära dig visdom.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt