JOB

KAPITEL 26

Jobs svar på Bildads tredje tal

1 Då svarade Job:

2 Hur stöttar du inte den kraftlöse,

hur hjälper du inte den svage!

3 Vilka råd ger du inte den ovise,

vilket överflöd av klokhet du delger!

4 Med vems hjälp har du talat?

Vems ande verkar genom dig?

5 De avlidnas andar

skälver under vattnet

med de som befinner sig där.

6 Dödsriket ligger naket för Gud,

avgrunden är blottad.

7 Han spänner ut himlen i norr

över tomma rymden.

Han hänger upp jorden över ingenting.

8 Han samlar vattnet i sina moln

utan att skyarna brister under bördan.

9 Han döljer fullmånens ansikte,

höljer den med sina skyar.

10 Han har lagt en välvd horisont

över vattnen 

där ljus skiljs från mörker.

11 Himlens pelare skälver,

skrämda av hans bestraffning.

12 Han upprör havet med sin kraft.

Han krossar Rahav med sitt förstånd.

13 Genom sin Ande

gör han rymden underskön.

Hans hand genomborrar

den snabba ormen.

14 Detta är bara en glimt av hans verk!

Vi uppfattar bara en viskning om honom.

Vem kan förstå dånet av hans kraft?

Nästa

Föregående

26:12. Rahav. Se 9:13 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt