JOB

KAPITEL 25

Bildads tredje tal

1 Sedan talade Bildad från Shua:

2 Herraväldet och fruktan tillhör Gud.

Han verkar harmoni i sin höga himmel.

3 Kan någon räkna hans skaror?

Skiner inte hans ljus över alla?

4 Hur kan då en människa

stå rättfärdig inför Gud?

Hur kan den som är född av kvinna vara ren?

5 Se, inte ens månen skiner klart,

inte ens stjärnorna är rena i hans ögon.

6 Långt mindre då människokrypet,

Adams son, den masken!

Nästa

Föregående

25:4. Hur kan då en människa stå rättfärdig inför Gud? En återkommande fråga i Jobs bok, 4:17, 9:2, 15:14. Den får sitt svar i Jesus Kristus, Rom 5:1-11.

© Ragnar Blomfelt