JOB

KAPITEL 23

Jobs svar på Elifas tredje tal

1 Då svarade Job:

2 Också i dag är min klagan trotsig.

Jag orkar inget

på grund av mitt jämmer.

3 Om jag bara kunde finna honom,

komma till hans tronsal!

4 Jag skulle lägga fram min sak

inför honom

och ha munnen full med bevis.

5 Jag vill veta vad han svarar mig

och beakta hans ord till mig.

6 Skulle han bemöta mig hårt

med sin väldiga makt?

Nej, han skulle lyssna på mig.

7 En rättrådig skulle vara hans motpart,

jag skulle för alltid frikännas

av min domare.

8 Men går jag mot öster är han ej där,

går jag mot väster ser jag honom ej.

9 Verkar han i norr skådar jag det inte,

vänder han sig åt söder ser jag det inte.

10 Han vet vägen jag gått.

Prövar han mig kommer jag ut som guld.

11 Min fot har noga följt hans spår,

jag har hållit mig på hans väg

utan att avvika.

12 Jag har inte övergett hans läppars bud.

Orden från hans mun är dyrbarare för mig

än något eget.

13 Gud är En, 

vem kan ändra honom?

Han gör vad han vill.

14 Han fullbordar sina beslut om mig,

och de är många.

15 Därför skälver jag för hans närvaro.

När jag begrundar detta

fruktar jag honom.

16 Gud har gjort mig svag och matt.

Den Allsmäktige får mig att skälva.

17 Ändå har inte mörkret tystat mig,

det tjocka mörker som täcker mitt ansikte.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt