JOB

KAPITEL 22

Elifas tredje tal

1 Sedan talade Elifas från Teman:

2 Kan en man hjälpa Gud?

Kan en vis man hjälpa honom?

3 Skulle den Allsmäktige

ha nytta av din rättfärdighet,

eller något att tjäna på

att du lever felfritt?

4 Är det för din gudsfruktan

som han tillrättavisar dig

och ställer dig till doms?

5 Är inte din ondska stor

och din skuld oändlig?

6 Du tog ju pant av dina bröder ogrundat

och berövade dem deras sista kläder.

7 Den törstige gav du inget vatten,

den hungrige nekade du bröd.

8 Den starke fick besitta landet,

den respekterade fick bo där.

9 Du sände iväg änkor tomhänta,

du krossade de faderlösas armar.

10 Därför omges du av snaror.

Och du förskräcks av plötslig terror.

11 Eller ser du inte mörkret,

vattenmassorna som sköljer över dig?

12 Är inte Gud i himlens höjd?

Och se stjärnorna därovan,

hur högt uppe de är!

13 Och du säger:

”Vad begriper Gud?

Kan han döma genom tjockt mörker?

14 Molnen beslöjar så att han ej ser

där han vandrar över himlarunden.”

15 Vill du hålla till på den gamla väg

där ondskans män gick,

16 de som rycktes bort i förtid

när floden svepte bort deras grund?

17 De sa till Gud:

”Försvinn ifrån oss!

Vad kan den Allsmäktige göra oss?”

18 Ändå var det Gud som fyllde

deras hus med välstånd.

Men jag har hållit mig långt ifrån 

de ondas rådslag!

19 De rättfärdiga bevittnar och gläds.

Den oskyldige hånar dem:

20 ”Sannerligen, våra fiender är borta,

och elden har slukat deras överflöd.”

21 Sök nu försoning och fred med Gud,

så ska det gå dig väl!

22 Ta emot Guds undervisning

och bevara hans ord i ditt hjärta.

23 Återvänd till den Allsmäktige

och du blir upprättad.

Avlägsna orättvisa från ditt tält.

24 Lägg ditt guld i stoftet

och ofirguldet bland bäckens stenar,

25 då blir den Allsmäktige ditt guld,

ja, ditt ädlaste silver.

26 För då ska du glädjas

i den Allsmäktige

och blicka upp mot Gud.

27 När du ber till honom ska han lyssna.

Och du ska infria dina löften.

28 Dina beslut ska gå i lås,

ljus ska stråla på dina vägar.

29 När folk är nedtryckta

ska du säga: ”lyft dem upp!”

Gud ska hjälpa den som är ödmjuk.

30 Han ska även rädda den skyldige

genom dina händers renhet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt