JOB

KAPITEL 15

Elifas andra tal

1 Sedan talade Elifas från Teman:

2 Ska en vis man ge tom kunskap

och fylla bröstet med östanvind?

3 Ska han försvara sin sak

med värdelöst prat och munväder?

4 Dessutom söndrar du gudsfruktan

och hindrar andakt inför Gud.

5 För din synd undervisar din mun

så att du väljer att tala försåtligt.

6 Din mun dömer dig, inte jag.

Dina läppar vittnar emot dig.

7 Var du den första människa

som föddes?

Blev du till innan bergen fanns?

8 Har du lyssnat på Guds rådslag?

Är det bara du som äger visdomen?

9 Vet du något som vi inte vet?

Förstår du något som vi inte förstår?

10 Både gråhårsman och åldring

finns bland oss,

mycket äldre än din far.

11 Betyder Guds tröst 

och hans milda ord så lite för dig?

12 Varför leds du bort av ditt hjärta?

Varför himlar du med ögonen?

13 Du vänder din ande mot Gud

och bara babblar.

14 Hur skulle en människa

kunna vara ren

och en av kvinna född

vara rättfärdig?

15 Gud litar inte på sina heliga,

i hans ögon är inte himlarna rena,

16 långt mindre då människan,

som är avskyvärd och fördärvad

och som dricker orättfärdighet

som vatten!

17 Lyssna nu på vad jag säger!

Jag ska berätta vad jag sett,

18 det som visa män framfört

från sina fäder utan att dölja något,

19 dem som ensamma ägde landet

och där ingen främling trängde in:

20 Den onde våndas i alla sina dagar.

Åren är räknade för den hänsynslöse.

21 Han hör hemska röster.

I fredstid kommer någon för att ödelägga.

22 Han tror inte på räddning från mörkret.

Han är bestämd för svärdet.

23 Han irrar efter föda

och undrar var det finns.

Han vet att mörkrets dag väntar honom.

24 Han förfasas över ångest och nöd.

Det ansätter honom

som en krigsrustad kung.

25 För han lyfter handen mot Gud

och beter sig arrogant

mot den Allsmäktige.

26 Han stormar trotsigt emot Gud

i skydd av sin välvda sköld.

27 Hans ansikte täcks av fett

och hans kropp sväller av fetma.

28 Han bor i ödelagda städer,

i övergivna hus bestämda för ruiner.

29 Han blir inte rik,

hans välstånd ska inte bestå.

Hans förvärv ska inte täcka marken.

30 Han kan ej undfly mörkret.

Hettan torkar ut hans skott.

Han avlägsnas

när Gud andas på honom.

31 Han borde inte dåra sig själv

genom att lita på tomhet,

för då blir tomhet hans lön.

32 I förtid ska han få betala.

Hans gren ska ej grönska mer.

33 Han är lik en vinstock 

som tappar sina omogna druvor,

lik ett olivträd

som fäller sina blommor.

34 För det kommer ingen frukt 

från de gudsfientligas hop.

Och elden slukar mutkolvars hus.

35 De går havande med elände

och föder ondska,

deras moderliv bereder falskhet.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt