JESAJA

KAPITEL 55

Inbjudan till Herren

1 Hallå där, alla törstiga, kom till vattnet!

Ni som saknar pengar,

kom och köp säd och ät!

Ja, kom och köp säd utan pengar,

vin och mjölk utan betalning!

2 Varför lägger ni pengar på något som inte är bröd,

arbetar för något som inte mättar?

Lyssna på mig,

så får ni äta gott och njuta av utsökta rätter.

3 Vänd örat hit och kom till mig.

Lyssna, så får er själ leva.

Jag vill sluta ett evigt förbund med er

– min trofasta kärlek lovad till David.

4 Till ett vittne för folken satte jag honom,

till en furste och härskare över folken.

5 Du ska kalla på folk du inte känner,

folkslag som inte känner dig

ska skynda till dig.

För Jahve din Gud, Israels Helige,

har förhärligat dig.

6 Sök Herren medan han låter sig finnas.

Kalla på honom medan han är nära.

7 Den onde ska lämna sin väg,

den orättfärdige sina tankar.

Han ska vända om till Herren,

som vill förbarma sig över honom,

och till vår Gud, för han vill förlåta i överflöd.

8 Mina planer är inte era planer,

och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

9 Som himlen är högt över jorden,

så är mina vägar högt över era vägar

och mina planer högt över era planer.

10 Regn och snö faller från himlen

och vänder ej tillbaka dit,

utan vattnar jorden

och får den att spira och grönska

och ger säd att så och bröd att äta.

11 På samma sätt är det med ordet

som går ut från min mun.

Det ska inte återvända tomt,

utan fullborda min vilja och utföra min mission.

12 Glada ska ni dra ut.

Tryggt ska ni ledas fram.

Berg och höjder ska brista ut i jubel inför er,

markens alla träd ska klappa händer.

13 Istället för törne ska det växa cypresser.

Istället för nässlor ska det växa myrten.

Så ska Jahve vara ett namn,

ett evigt och outplånligt tecken.

Nästa

Föregående

55:1. kom till vattnet. Jfr Joh 4:10, 14, 7:37-39, Upp 21:6, 22:17. kom och köp säd och ät. Jfr Joh 6:27, 35.

© Ragnar Blomfelt