JESAJA

KAPITEL 39

Sändebud från Babels kung

1 Vid den tiden sände Babels kung Merodak-Baladan, Baladans son, brev och en gåva till Hiskia. För han hade hört att kungen varit sjuk men tillfrisknat. 2 Hiskia blev glad över sändebudens ankomst. Han visade dem sin skattkammare – silvret, guldet,  kryddorna, den dyrbara oljan, hela vapenarsenalen och allt i hans förrådshus. Det fanns inget i hans palats eller rike som Hiskia inte visade.

3 Då gick profeten Jesaja och frågade kung Hiskia: ”Vad sa männen och varifrån kom de?” Hiskia svarade: ”De kom till mig från ett fjärran land, från Babel.” 4 Jesaja frågade: ”Vad fick de se i ditt palats?” Hiskia svarade: ”De fick se allt där. Det finns inget i mina förrådshus som jag inte visade dem.”

5 Då sa Jesaja till Hiskia: ”Hör orden från härskarornas Herre: 6 Lyssna! Dagar ska komma då allt som finns i ditt palats ska föras bort till Babel, allt som dina fäder samlat till denna dag. Inget ska bli kvar, säger Herren. 7 De ska ta några av dina söner som stammar från dig och som du är upphov till, och de ska bli eunucker i den babyloniske kungens palats.” 8 Hiskia sa till Jesaja: ”Det är ett bra Herrens budskap du talat.” Och han tänkte: ”Det blir ju fred och stabilitet under min livstid.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt