JESAJA

KAPITEL 35

Den heliga vägen

1 Öknen och vildmarken ska glädja sig.

Ödemarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja.

2 Den ska blomstra i överflöd med fröjd och jublande sång.

Den ska få Libanons prakt

och Karmels och Sharons härlighet.

De ska få se Herrens prakt, vår Guds härlighet.

3 Stärk svaga händer, styrk vacklande knän.

4 Säg till skrämda hjärtan: ”Var starka och orädda!

Lyssna, er Guds hämnd kommer, Guds vedergällning.

Men er ska han frälsa.”

5 Då ska blindas ögon se och dövas öron höra.

6 Den lame ska hoppa som en hjort,

den stumme sjunga av glädje.

För vatten bryter fram i öknen,

strömmar i ödemarken.

7 Glödande sand blir en sjö,

törstigt land vattenrika källor.

I schakalers lyor ska växa säv, vass och papyrus.

8 Där ska vara en banad väg

som kallas ”den heliga vägen”.

På den ska ingen oren färdas. 

Men den finns där för dem.

Ingen som vandrar den vägen,

om än svagbegåvad, ska gå vilse.

9 Inga lejon finns på vägen och inga rovdjur går där,

de lyser med sin frånvaro.

Men de återlösta ska vandra på den.

10 Herrens friköpta ska återvända.

De ska komma till Sion med jublande sång.

De ska krönas med evig glädje.

De ska vara överlyckliga!

Sorg och suckan flyr iväg.

Nästa

Föregående

35:3. Alluderas till i Hebr 12:12.

35:5-6. Jfr Matt 11:4-6, Luk 7:22-23.

© Ragnar Blomfelt