JESAJA

KAPITEL 34

Domen över världen

1 Kom och hör, alla folk, lyssna, alla folkslag!

Jorden och allt därpå ska höra,

världen och allt vad där finns.

2 Herren är vred på alla folk,

rasande mot hela massan.

Han ser till att de förintas och slaktas.

3 De stupna slängs iväg.

Liken ska stinka och bergen drypa av blod.

4 Rymdens stjärnor kollapsar,

och rymden rullas ihop som en bokrulle.

Alla dess stjärnor ska vissna, 

som lövet på vinstocken vissnar

och som fikonträdet vissnar.

Domen över Edom

5 Mitt svärd har berusat sig i himlen.

Se, det far ner över Edom,

till dom och förbannelse över folket.

6 Herrens svärd dryper av blod, det är dränkt i fett,

i lamms och bockars blod, i njurfett från baggar.

För Herren har ett offer i Bosra, en masslakt i Edom.

7 Med dem ska vildoxar slaktas, både små och stora.

Deras land mättas av blod, deras mark dränks av fett.

8 Det blir en hämndens dag för Herren,

ett vedergällningens år för Sions skull.

9 Edoms bäckar ska förvandlas till tjära

och marken till svavel.

Landet blir brinnande tjära.

10 Natt och dag ska den brinna,

evigt ska röken stiga.

Från släkte till släkte ska landet ligga öde.

Ingen ska vandra där. Aldrig någonsin!

11 Pelikaner och hägrar ska ta över det,

uvar och korpar ska bo där.

Gud ska spänna linor och lod över Edom

så att allt blir tomhet och öde.

12 Det ska inte finnas något kvar 

för dess adelsmän att kalla ett rike.

Och alla dess furstar är borta.

13 Dess palats fylls med törne

och borgarna med nässlor och tistlar.

Det blir boplats och tillhåll för schakaler och strutsar.

14 Ökendjur och hyenor skockas där,

bockar bräker till varandra.

Lilit håller till där och söker ro.

15 Där bygger ugglan sitt rede och lägger sina ägg.

De kläcks och hon samlar sina ungar i sin skugga.

Gamarna samlas där med varandra.

16 Sök i Herrens bok och läs!

Ingen av dem ska utebli. Varje par håller ihop.

För Guds mun har befallt det

och hans Ande samlar dem.

17 Gud utskiftar deras lott 

och mäter ut deras del med mätsnöre.

De ska äga landet för alltid

och bo där från släkte till släkte.

Nästa

Föregående

34:14. Lilit. Okänd betydelse. Möjligen en fågelart (eller så avses en demon).

© Ragnar Blomfelt