KAPITEL 26

Judas lovsång

1 Den dagen ska denna sång sjungas i landet Juda:

Vi har en stark stad.

Gud gör frälsningen till murar och värn.

2 Öppna portarna! Låt ett rättfärdigt folk som förblir troget tåga in.

3 Den som är övertygad bevarar du i varaktig frid,

för han förtröstar på dig.

4 Förtrösta alltid på Herren,

för Herren Jahve är en evig klippa.

5 Han förödmjukar dem som bor högt uppe i

den upphöjda staden. Han slår ner den!

Han slår ner den till marken och kastar den i stoftet!

6 Den ska trampas och stampas på av de fattiga och svaga.

7 Den rättfärdiges väg är jämn.

Du som är Rättrådig jämnar den rättfärdiges stig,

8 som är dina lagars väg.

Jahve, vi väntar på dig, ditt namn och rykte är vår själs längtan.

9 Jag längtar efter dig om natten, min ande söker dig om morgonen.

För när dina domar drabbar jorden

lär sig alla som bor i världen rättfärdighet.

10 Visa den onde nåd och han lär sig inte rättfärdighet.

Han begår illdåd i rättens land och ser inte Herrens majestät.

11 Herre, du har lyft din hand, men de ser det inte.

Men de ska se din lidelse för folket och skämmas.

Eld ska förtära dina fiender!

12 Herre, du ger oss välgång, för allt vi uträttat är din förtjänst.

13 Jahve vår Gud, andra herrar än du har härskat över oss,

men det är bara ditt namn vi ärar.

14 Döda får ej liv, andar uppstår ej.

Du har straffat och förgjort dem, utplånat deras minne.

15 Herre, du har verkligen gjort landet större och visat din härlighet!

Du har utvidgat landets alla gränser.

16 Herre, de kom till dig i sin nöd.

De viskade fram böner då du tillrättavisade dem.

17 Likt en kvinna som ska föda, krystar och skriker av smärta,

så är det med oss inför dig, Herre.

18 Vi var med barn och krystade, men vi födde vind.

Vi kunde inte ge frälsning åt landet,

inte heller har världens folk kommit till liv.

19 Dina döda ska leva, deras kroppar ska uppstå.

Vakna och sjung i högan sky ni som ligger i stoftet!

För din dagg är ljusets dagg,

och jorden ska bringa fram de avlidna.

20 Gå, mitt folk! Träd in i era kamrar och stäng dörren efter er.

Göm er en liten stund tills vreden har passerat.

21 Lyssna, Herren kommer från sitt ställe 

för att straffa jordens folk för deras synd.

Jorden ska visa fram all blodsutgjutelse

och inte längre dölja de dräpta.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt