JESAJA

KAPITEL 26

Judas lovsång

1 Den dagen ska denna sång sjungas i landet Juda:

Vi har en stark stad.

Gud gör frälsningen

till murar och värn.

2 Öppna portarna!

Låt ett rättfärdigt folk 

som förblir troget tåga in.

3 Den som är övertygad

bevarar du i varaktig frid,

för han förtröstar på dig.

4 Förtrösta alltid på Herren,

för Jah Jahve är en evig klippa.

5 Han förödmjukar dem

som bor högt uppe

i den upphöjda staden.

Han slår ner den!

Han slår ner den till marken

och kastar den i stoftet!

6 Den ska trampas och stampas på 

av de fattiga och svaga.

7 Den rättfärdiges väg är jämn.

Du som är Rättrådig

jämnar den rättfärdiges stig,

8 som är dina lagars väg.

Jahve, vi väntar på dig,

ditt namn och rykte 

är vår själs längtan.

9 Jag längtar efter dig om natten,

min ande söker dig om morgonen.

För när dina domar drabbar jorden

lär sig alla som bor i världen rättfärdighet.

10 Visa den onde nåd

och han lär sig inte rättfärdighet.

Han begår illdåd i rättens land

och ser inte Herrens majestät.

11 Herre, du har lyft din hand,

men de ser det inte.

Men de ska se din lidelse för folket

och skämmas.

Eld ska förtära dina fiender!

12 Herre, du ger oss välgång,

för allt vi uträttat är din förtjänst.

13 Jahve vår Gud, andra herrar än du

har härskat över oss,

men det är bara ditt namn vi ärar.

14 De är döda och får ej liv, 

deras andar står ej upp.

Du har straffat och förgjort dem,

utplånat deras minne.

15 Herre, du har verkligen gjort landet större 

och visat din härlighet!

Du har utvidgat landets alla gränser.

16 Herre, de kom till dig i sin nöd.

De viskade fram böner

då du tillrättavisade dem.

17 Likt en kvinna som ska föda, 

krystar och skriker av smärta,

så är det med oss inför dig, Herre.

18 Vi var med barn och krystade,

men vi födde vind.

Vi kunde inte ge frälsning åt landet,

inte heller har världens folk

kommit till liv.

19 Dina döda ska leva,

deras kroppar ska uppstå.

Vakna och sjung i högan sky

ni som ligger i stoftet!

För din dagg är ljusets dagg,

och jorden ska bringa fram de avlidna.

20 Gå, mitt folk!

Träd in i era kamrar

och stäng dörren efter er.

Göm er en liten stund

tills vreden har passerat.

21 Lyssna, Herren kommer från sitt ställe 

för att straffa jordens folk för deras synd.

Jorden ska visa fram all blodsutgjutelse

och inte längre dölja de dräpta.

Nästa

Föregående

26:4. Jah Jahve. Denna ovanliga konstruktion av gudsnamnet förekommer även i 12:2.

26:19. deras kroppar ska uppstå. Nya Testamentets rikliga undervisning om kroppens uppståndelse som inleds med Jesu Kristi uppståndelse, kan uppfattas bara enstaka gånger i Gamla Testamentet. Denna text utgör ett exempel, några andra är Job 19:26-27 och Dan 12:2-3, 13.

© Ragnar Blomfelt