JEREMIA

KAPITEL 27

Det babyloniska oket

1 I början av judakungen Jojakims, Josias sons, regeringstid kom följande ord till Jeremia från Herren: 2 Detta är vad Herren sa till mig: Gör dig ok med remmar och lägg på din nacke. 3 Sänd dem sedan till kungarna av Edom, Moab, Ammon, Tyros och Sidon med de sändebud som kommit till Jerusalem, till Sidkia, kungen av Juda. 4 Påbjud dem att framföra till sina herrar: Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Säg detta till era herrar: 5 Det är jag som genom min stora kraft och min utsträckta arm har skapat jorden och människorna och djuren på jordens yta, och jag ger den åt vem jag vill. 6 Nu ger jag alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars hand, Babels kung. Jag ger honom även vilddjuren för att de ska tjäna honom. 7 Alla folkslag ska slava för honom och hans son och hans sonson, tills tiden kommer också för hans land. Då ska många folk och mäktiga kungar förslava honom.

8 Men det folk eller rike som vägrar tjäna Babels kung Nebukadnessar och böja nacken under den babyloniske kungens ok, ska jag straffa med svärd, svält och pest, säger Herren, tills jag gjort slut på dem genom hans hand. 9 Lyssna därför inte på era profeter, spåmän, drömtydare, medier och ockultister när de säger till er: ”Ni ska inte slava under Babels kung.” 10 De profeterar lögn för er, med följd att ni kommer att ledas långt bort från ert land. Jag ska fördriva er och ni ska gå under. 11 Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och tjänar honom, ska jag se till att få bo kvar i sitt land för att bruka det och leva där, säger Herren.

12 Så sa jag även till Sidkia, Judas kung: Böj er nacke under den babyloniske kungens ok och tjäna honom och hans folk, så ska ni få leva. 13 Varför vill du och ditt folk dö genom svärd, svält och pest, det som Herren hotat varje folk med som inte vill tjäna Babels kung? 14 Lyssna alltså inte på de profeter som uppmanar er att inte slava under Babels kung, för de profeterar lögn för er. 15 Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn och därför ska jag fördriva er så att ni går under med de profeter som profeterar för er.

16 Sedan sa jag till prästerna och till hela detta folk: Så säger Herren: Lyssna inte på pratet från era profeter som profeterar för er att föremålen som hör till Herrens tempel snart ska föras tillbaka från Babel. De profeterar lögn för er. 17 Lyssna inte på dem! Tjäna Babels kung, så ska ni få leva. Varför ska denna stad bli ödelagd? 18 Om de verkligen är profeter och har Herrens ord, låt dem då vädja till härskarornas Herre att de föremål som är kvar i Herrens tempel och i judakungens palats och i Jerusalem inte förs till Babel.

19 För så säger härskarornas Herre angående pelarna, havet, behållarna och övriga föremål som är kvar här i staden, 20 och som Babels kung Nebukadnessar inte tog med sig när han förde bort Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, från Jerusalem till Babel med alla högättade i Juda och Jerusalem – 21 ja, så säger härskarornas Herre, Israels Gud, om de föremål som är kvar i Herrens tempel och i judakungens palats och i Jerusalem: 22 De ska föras till Babel och förbli där till den dag då jag kommer för dem, säger Herren. Då ska jag föra dem tillbaka till denna plats.

Nästa

Föregående

27:22. Tempelföremål återfördes omkring 538 f. Kr. (Esra 1:7-11).

© Ragnar Blomfelt