JEREMIA

KAPITEL 19

Den krossade lerkrukan

1 Så sa Herren: Gå och köp en lerkruka av krukmakaren. Ta med dig några av de äldste från folket och prästerna. 2 Gå ut till Hinnoms sons dal framför Lerskärvsporten. Ropa där ut de ord som jag ska tala till dig. 3 Du ska säga:

”Hör Herrens ord, ni Judas kungar och ni Jerusalems invånare! Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Lyssna! Jag ska sända en sådan ofärd över denna plats att det ska dåna i öronen på alla som hör det. 4 För de har övergett mig och gjort detta till en främmande plats. De har tänt rökelse åt andra gudar som varken de eller deras fäder eller Judas kungar kände. De har fyllt denna plats med oskyldigt blod. 5 De har byggt baalshöjder för att bränna upp sina söner som brännoffer åt Baal. Jag har aldrig befallt eller talat om det. Tanken har aldrig ens föresvävat mig. 6 Därför ska dagar komma, säger Herren, då denna plats inte längre ska kallas Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. 7 Jag ska på denna plats göra Judas och Jerusalems planer om intet. Jag ska göra så att de faller för sina fienders svärd, deras dödsfiender. Deras lik ska jag ge till föda åt himlens fåglar och markens djur. 8 Jag ska se till att denna stad väcker bestörtning och förakt. Alla som går förbi ska förfäras och vissla på grund av alla dess plågor. 9 Jag ska få dem att äta sina söners och döttrars kött. De ska äta varandras kött i den nöd de ska hamna i genom belägringen av deras fiender som vill döda dem.”

10 Sedan ska du krossa krukan inför ögonen på männen som gått med dig. 11 Och du ska säga till dem: ”Så säger härskarornas Herre: Jag ska krossa detta folk och denna stad så som ett lerkärl krossas, utan att det åter kan bli helt. Och i Tofet ska de döda begravas eftersom det inte finns någon annan gravplats. 12 Så ska jag göra med denna plats och med dess invånare, säger Herren. Jag ska göra denna stad lik Tofet. 13 Och husen i Jerusalem och Judas kungars hus – alla de hus där rökelse tänts på taken åt himlens hela här och där dryckesoffer utgjutits åt andra gudar – ska bli orena som platsen Tofet.”

14 Så kom Jeremia tillbaka från Tofet dit Herren hade sänt honom för att profetera. Han ställde sig i förgården till Herrens hus och sa till allt folket: 15 ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Lyssna! Över denna stad med alla dess byar ska jag sända all slags ofärd som jag hotat med, för de har varit trotsiga och vägrat lyssna till mina ord.”

Nästa

Föregående

19:6. Tofet. Jfr 7:31-32. I Nya Testamentet kom gravplatsen Tofet vid Jerusalem att kallas Geenna (se kommentar till Matt 5:22).

© Ragnar Blomfelt