KAPITEL 12

Jeremias frågor

1 Herre, du förblir rättfärdig

även när jag tvistar med dig.

Ändå måste jag tala med dig om rättvisa.

Varför har de onda framgång?

Varför lever alla falska så tryggt?

2 Du planterar dem och de slår rot.

De växer och bär frukt.

Du är nära på deras läppar,

men fjärran från deras hjärtan.

3 Men du, Herre, känner mig och ser mig.

Du prövar mitt hjärtas inställning till dig.

Ryck bort de onda som får till slakt,

avskilj dem för slaktdagen.

4 Hur länge ska landet sörja

och allt som växer på marken torka bort?

De boende där är onda, 

därför går boskap och fåglar under,

för de säger: ”Han vet inte 

hur det går med oss till slut.”

Guds svar

5 Om du tävlar mot löpare som tröttar ut dig,

hur ska du då kunna tävla mot hästar?

Om du känner dig trygg i fredligt land,

hur ska du då klara dig vid Jordanflodens snår?

6 Även dina bröder och din fars husfolk

är falska mot dig.

De skriker efter dig.

Lita inte på dem ens när de talar vänligt med dig.

7 Jag har övergett mitt hus.

Jag har lämnat mitt egendomsfolk.

Jag har gett min själs älskade i fiendehand.

8 Mitt egendomsfolk blev

som ett lejon i skogen mot mig.

Hon vrålade mot mig,

därför hatar jag henne.

9 För mig har mitt egendomsfolk blivit

som en spräcklig rovfågel

som från alla håll angrips av andra rovfåglar.

Gå, samla markens alla vilddjur,

låt dem komma och hugga in!

10 Många herdar har fördärvat min vingård

och trampat ner min mark.

De har gjort mitt ljuvliga land till en öde öken,

11 landet är ödelagt.

Sörjande och öde ligger det framför mig.

Hela landet ligger öde, för ingen bryr sig.

12 Över alla kala höjder i öknen

har de kommit som fördärvar,

för Herrens svärd slukar allt

i landets alla hörn.

Inget skapat går trygg och säker.

13 De sådde vete men skördade törne.

De tröttade ut sig förgäves.

De ska stå där besvikna över sin gröda,

på grund av Herrens brinnande vrede.

Om grannfolken

14 Så säger Herren: Angående alla onda grannar som vidrör den egendom jag skänkt mitt folk Israel, lyssna! Jag ska rycka upp dem från deras land och rycka undan Judas hus ifrån dem.

15 Men när jag ryckt upp dem, ska jag åter förbarma mig över dem och föra dem tillbaka var och en till sin egendom och sitt land. 16 Om de noga lär sig mitt folks vägar så att de svär vid mitt namn: ”så sant Jahve lever”, så som de förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska de bli upprättade bland mitt folk. 17 Men det folk som vägrar lyssna ska jag fullständigt rycka upp och förgöra, säger Herren.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt