JAKOBSBREVET

Introduktion

 2   3   4   5

kapitel 1

Hälsning

1 Jakob, tjänare åt Gud och Herren Jesus Kristus, hälsar de tolv stammarna utspridda bland folken.

Tro och visdom

2 Mina bröder, se det som ren glädje när ni hamnar i olika slags prövningar. 3 Ni vet att när er tro sätts på prov så blir frukten uthållighet. 4 Och låt er uthållighet visa sig i fullmogen handling så att ni blir fullmogna och fulländade, utan att sakna något. 5 Men om någon av er saknar visdom ska han be till Gud, som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och den ska ges honom. 6 Men han ska be i tro utan att tvivla, för den som tvivlar liknar havets våg som drivs och kastas av vinden. 7/8 En sådan människa med kluven själ och som är obeslutsam på alla sina vägar ska inte förvänta sig något av Herren.

Om den rike

9 En fattig broder ska vara stolt över sin höga ställning, 10 men en rik över sin ringhet eftersom han kommer att försvinna som blomman i gräset. 11 För solen går upp med sin hetta och sveder gräset, blomman faller av, dess skönhet förgår. Så ska även den rike vissna bort mitt i all sin verksamhet.

Om frestelser

12 Salig är den som håller ut i frestelsen. För när han bestått sitt prov ska han få livets segerkrans som Gud lovat dem som älskar honom. 13 Ingen som frestas ska påstå att det är Gud som frestar honom, för Gud kan inte frestas av något ont och själv frestar han ingen. 14 Var och en frestas då han dras och lockas av sitt eget begär. 15 När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden blivit mogen föder den död. 16 Låt inte bedra er, mina kära bröder. 17 Alla goda och fullkomliga gåvor är från ovan och kommer ner från ljusens Fader. I honom sker ingen förändring eller växling av ljus och mörker. 18 Efter sin vilja födde han oss genom sanningens ord till att bli en slags första frukt bland sina skapelser. 19 Detta ska ni känna till, mina älskade bröder.

Höra och göra ordet

Men varje människa ska vara snar att lyssna, sen att tala, sen till ilska. 20 För en människas ilska uträttar inget rättfärdigt inför Gud. 21 Gör er därför av med all orenhet och all frodig ondska. Ta ödmjukt emot ordet som är planterat i er och som förmår frälsa era själar.

22 Ni ska göra ordet och inte bara höra det, annars lurar ni er själva. 23 För den som hör ordet men inte gör ordet liknar en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. 24 Han betraktar sig själv och går därifrån och har genast glömt hur han såg ut. 25 Men den som noga ser in i frihetens fullkomliga lag och förblir i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i det han gör.

26 Den som anser sig dyrka Gud men inte kan tygla sin tunga utan bedrar sitt hjärta, hans gudsdyrkan är värdelös. 27 En gudsdyrkan som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern är att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och bevara sig själv obesmittad av världen.

Föregående     Nästa

Författare: Aposteln Jakob. Brevets datering: Möjligen 40-talet e.Kr. Introduktion.

1:1Jakob, Jesu bror (Mark 6:3). Från början trodde inte Jakob på Jesus (Mark 3:21, Joh 7:5). Men han kom senare till tro (Apg 1:14), och blev en framstående ledare i Jerusalems församling (Apg 15:13-21, 21:18, Gal 2:9). Även Jakob kom att kallas apostel (Gal 1:19). de tolv stammarna, avser i första hand de judekristna (2:1). utspridda bland folken, liksom Guds utvalda folk i GT blev kringspridda (Assyriska och Babyloniska fångenskapen), så är även alla troende på Jesus kringspridda bland folken. Jfr Apg 8:1, 4, 11:19.

1:2se det som ren glädje prövningar, att drabbas av svårigheter och lidanden kan vara ett uttryck för Guds kärlek och omsorg (jfr Hebr 12:5-11). Det är därför som också glädjen har en plats i prövningens tid. Se även Luk 6:22-23 med kommentar.

1:5visdom, här avses inte världslig visdom eller intelligens, utan en andlig visdom som kommer till uttryck i god livsföring, se 3:13-17 för exempel.

1:10en rik, om pengar och rikedom, se 1 Tim 6:5-10 med kommentarer.

1:12livets segerkrans, jfr 2 Tim 4:8, 1 Petr 5:4, Upp 2:10, 3:11.

1:13själv frestar han ingen, Gud prövar oss ständigt och på många sätt (v. 2, 1 Mos 22:1, 2 Mos 16:4, 1 Krön 29:17, Job 7:17-18, Ps 11:4-5, Joh 6:6, 1 Thess 2:4), men Gud frestar oss aldrig så som Djävulen gör (Matt 4:1-9).

1:14. Jfr Rom 7:14-24 med kommentarer.

1:17ljusens Fader, jfr 1 Mos 1:14-18, Ps 74:16, 136:7-9. ingen förändring, Gud är densamme från evighet till evighet. Hans väsen är oföränderligt. Allt i det skapade universum förändras, men inte Skaparen själv. Det är samme Gud i GT som i NT.

1:19sen till ilska, se kommentar till Ef 4:26.

1:21Gör er därför av med, jfr Ef 4:21-23, Hebr 12:1, 1 Petr 2:1. ordet, Skriften, evangeliet och Jesus Kristus.

1:25frihetens fullkomliga lag, synonymt med ”ordet,” se kommentar till v. 21.

1:26men inte kan tygla sin tunga, detta utläggs närmare i kapitel 3.

1:27ta sig an änkor, jfr 1 Tim 5:3-16. obesmittad av världen, jfr Joh 17:15-16, Rom 12:2, 2 Tim 4:10, 1 Joh 2:15-17.

Föregående     Nästa


© Ragnar Blomfelt