1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAPITEL 1

1 Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, i de dagar då Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel.

Hoseas äktenskap och barn

2 När Herren började tala genom Hosea, sa Herren till honom:

”Gå och ta dig en promiskuös kvinna

och promiskuösa barn!

För landet har horat och övergett Herren.”

3 Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru. Hon blev med barn och födde honom en son. 4 Herren sa till Hosea:

”Ge honom namnet Jisreel.

För snart ska jag straffa 

Jehus hus för blodbadet i Jisreel

och göra slut på kungadömet i Israel.

5 Och den dagen ska jag 

bryta Israels båge på Jisreelslätten.”

6 Gomer blev åter med barn och födde en dotter. Då sa Herren till Hosea:

”Ge henne namnet ’Ingen nåd’,

för jag ska inte mer

förbarma mig över Israels hus

utan förkasta dem.

7 Men över Judas hus

ska jag förbarma mig.

Jag ska frälsa dem

genom Jahve deras Gud.

Jag ska inte frälsa dem

genom båge, svärd eller krig,

inte genom hästar och ryttare.”

8 När Gomer hade avvant ’Ingen nåd’ blev hon åter med barn och födde en son. 9 Då sa Herren:

”Ge honom namnet ’Inte mitt folk’,

för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er.”

10 Men Israels söners antal

ska bli som havets sand,

som inte kan mätas eller räknas.

Och på platsen där det sas till dem:

”Ni är inte mitt folk”,

ska det sägas till dem:

”Ni är den levande Gudens söner.”

11 Judas och Israels söner ska förenas.

De ska utse ett enda huvud över sig

och bege sig upp från landet.

För Jisreels dag ska bli stor.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt