HOSEA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KAPITEL 1

1 Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, i de dagar då Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel.

Hoseas äktenskap och barn

2 När Herren började tala genom Hosea, sa Herren till honom: ”Gå och ta dig en promiskuös kvinna och promiskuösa barn! För landet har horat och övergett Herren.” 3 Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru. Hon blev med barn och födde honom en son. 4 Herren sa till Hosea: ”Ge honom namnet Jisreel. För jag ska snart straffa Jehus hus för blodbadet i Jisreel och göra slut på kungadömet i Israel. 5 Och den dagen ska jag bryta Israels båge på Jisreelslätten.”

6 Gomer blev åter med barn och födde en dotter. Då sa Herren till Hosea: ”Ge henne namnet ’Ingen nåd’, för jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus utan förkasta dem. 7 Men över Judas hus ska jag förbarma mig. Jag ska frälsa dem genom Jahve deras Gud. Jag ska inte frälsa dem genom båge, svärd eller krig, inte genom hästar och ryttare.”

8 När Gomer hade avvant ’Ingen nåd’ blev hon åter med barn och födde en son. 9 Då sa Herren: ”Ge honom namnet ’Inte mitt folk’, för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er.”

10 Men Israels söners antal ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas. Och på platsen där det sas till dem: ”Ni är inte mitt folk”, ska det sägas till dem: ”Ni är den levande Gudens söner.” 11 Judas och Israels söner ska förenas. De ska utse ett enda huvud över sig och bege sig upp från landet. För Jisreels dag ska bli stor.

Nästa

1:1. Hosea verkade som profet omkring 750-722 f. Kr.  och var samtida med profeterna Jesaja, Amos och Mika. Om de nämnda kungarna, se 2 Kung 14-20, 2 Krön 26-32.

1:4. Jisreel. Betyder ’Gud strör ut’. blodbadet i Jisreel. 2 Kung 10:1-17.

1:10. Citeras i Rom 9:26.

© Ragnar Blomfelt