HESEKIEL

KAPITEL 7

Slutet kommer med Guds vrede

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Du människoson, så säger Herren Jahve till Israels land: Slutet kommer! Slutet kommer över landets fyra hörn. 3 Nu är slutet över dig! Jag sänder min vrede mot dig. Jag dömer dig för vad du gjort och straffar dig för alla dina vidrigheter. 4 Jag ska inte visa dig skonsamhet eller förbarmande. Jag ska straffa dig för vad du gjort medan dina vidrigheter är mitt ibland dig. Och ni ska förstå att jag är Jahve.

5 Så säger Herren Jahve: Ofärd kommer! Lyssna, en ofärd utan dess like! 6 Slutet har kommit, slutet har kommit! Det har vaknat upp över dig. Se, det har kommit! 7 Domen har kommit över dig, du som bor i landet! Tiden är inne, dagen är nära. Det är förvirring istället för glädjerop på bergen. 8 Jag ska snart utgjuta min vrede över dig och ösa ut min ilska över dig. Jag ska döma dig för vad du gjort och straffa dig för alla dina vidrigheter. 9 Jag ska inte visa skonsamhet eller förbarmande. Jag ska straffa dig för vad du gjort medan dina vidrigheter är mitt ibland dig. Och ni ska förstå att det är jag, Jahve, som slår.

10 Se, dagen! Se, den är här! Din dom har kommit! Staven blomstrar, högmodet grasserar. 11 Våldet har växt till en ondskans stav. Ingen av dem blir kvar, ingen från deras hop, inget överdåd och inget av värde. 12 Tiden är inne, dagen har kommit. Köparen ska inte glädja sig, säljaren inte sörja. För brinnande vrede drabbar hela deras hop. 13 Säljaren får inte återvända till det han sålt, även om båda överlever. För synen om hela deras hop ska inte återtas, och ingen som lever med skuld ska finna styrka. 14 De stöter i horn och alla gör sig redo, men ingen drar ut i krig. För min brinnande vrede är över hela hopen.

15 Ute härjar svärdet, därinne pest och svält. Den ute på marken dör genom svärdet, den i staden slukas av svält och pest. 16 De som undkommit flyr till bergen likt dalens duvor. De ska alla jämra sig, var och en över sin egen synd. 17 De ska alla bli handlingsförlamade och knäsvaga. 18 De ska klä sig i säcktyg och omslutas av fasa. De ska alla rodna av skam, och alla har rakat huvud. 19 De ska kasta sitt silver på gatorna och räkna sitt guld som orent. Varken silvret eller guldet räddar dem på Herrens vredesdag. Det ska varken mätta dem eller fylla magen, för det orsakade att de föll i synd. 20 Av Herrens vackra prakt som han i majestät satte upp, gjorde de sina vidriga bilder och avgudar. Därför gör jag det orent för dem. 21 Jag ger det som byte i främlingars hand, som rov åt de onda på jorden, och de ska vanhelga det. 22 Jag ska vända mitt ansikte ifrån dem, och de ska vanhelga min klenod. Våldsmän ska gå in där och vanhelga den.

23 Gör en fångkedja! För landet är fullt av blodsdåd och staden full av våld. 24 Jag ska ta hit de värsta folkslagen som ska ta över deras hus. Jag ska göra slut på de mäktigas stolthet, och deras helgedomar ska vanhelgas. 25 Själanöd kommer! De ska söka frid utan att finna det. 26 Hemsökelse på hemsökelse ska komma, och rykte efter rykte. De ska vänta på syner av profeterna. Prästernas undervisning har dött ut, likaså de äldstes råd. 27 Kungen ska sörja, fursten vara iklädd förtvivlan och landets folk ska ha skälvande händer. Jag ska ge dem för vad de gjort och döma dem så som de själva dömt. Då ska de förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt