HESEKIEL

KAPITEL 42

Templets omgivningar

1 Sedan förde mannen mig ut på den yttre förgården mot norr, till den byggnad med tempelkamrar mitt emot den avskilda tempelgården och mitt emot tempelbyggnaden norrut. 2 Långsidan mätte femtio meter, med sin ingång i norr. Bredden mätte tjugofem meter. 3 Ut mot den tio meter breda platsen på den inre förgården och ut mot stengolvet på den yttre förgården låg avsatserna i tre våningar. 4 Framför tempelkamrarna gick en gångväg till den inre förgården som var fem meter bred och femtio meter lång. Ingångarna låg mot norr. 5 De översta tempelkamrarna var mindre, för avsatserna på främre väggen tog mer utrymme från dem än från de nedersta och mellersta kamrarna i byggnaden. 6 För kamrarna låg i tre våningar. Och de saknade pelare sådana som i förgårdarna. Därför blev den översta våningens kamrar mer indragna än den nedersta och den mellersta våningens. 7 En yttre skiljemur gick längs med tempelkamrarna mot den yttre förgården, framför tempelkamrarna. Den var tjugofem meter lång. 8 Tempelkamrarna mot den yttre förgården mätte tjugofem meter, men åt templet till femtio meter. 9 Nedanför dessa tempelkamrar fanns ingången från öster. Man gick in från den yttre förgården.

10 Förgårdens mur var som bredast mot öster. Där låg tempelkamrar mitt emot tempelgården samt mitt emot tempelbyggnaden. 11 Framför kamrarna gick en gång, liksom vid tempelkamrarna på norra sidan. Kamrarnas längd och bredd, och utgångar och ingångar, samt andra anordningar, var likadana. 12 Tempelkamrarnas dörrar mot söder och norr var likadana. Där började den väg som följde skiljemuren österut när man gick in i tempelkamrarna.

13 Han sa till mig: ”De norra och södra tempelkamrarna mitt emot tempelgården är heliga tempelkamrar. Där ska prästerna som får träda fram inför Herren äta det högheliga. De ska där förvara det högheliga – matoffer, syndoffer och skuldoffer – för det är en helig plats. 14 När prästerna gått in får de inte gå ut därifrån till den yttre förgården, om de inte där har lämnat kvar de kläder som de tjänstgjort i, för kläderna är heliga. De ska först ikläda sig andra kläder innan de får gå ut på den plats där folket får vara.”

15 När han hade avslutat mätningen av det inre tempelområdet, förde han mig ut genom porten som vette mot öster. Där mätte han platsens omkrets. 16 Han mätte östra sidan med sin mätstav. Den var tvåhundrafemtio meter enligt mätstaven. 17 Därefter mätte han norra sidan. Den var tvåhundrafemtio meter. 18 Så mätte han den södra sidan. Den var tvåhundrafemtio meter. 19 Han vände sig mot västra sidan och mätte tvåhundrafemtio meter. 20 Han mätte platsens fyra sidor. Den var omgiven av en mur, som var tvåhundrafemtio meter på längden och bredden. Muren skulle skilja det heliga från det oheliga.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt