HESEKIEL

KAPITEL 30

Egyptens fall

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, profetera och säg:

Så säger Herren Jahve:

Jämra er! Åh, vilken dag!

3 För dagen är nära,

Herrens dag är nära,

en dag med mörka moln.

Tiden är inne för folken.

4 Svärdet ska komma över Egypten,

och ångest över Kush

när de slagna faller i Egypten.

Dess rikedomar förs bort

och dess grundvalar raseras.

5 Alla slags folkslag, Kush, Put, Lud, Kub, samt förbundslandets söner, ska falla med dem för svärdet.

6 Så säger Herren:

Egyptens allierade ska falla,

hennes stolta makt kollapsa.

Från Migdol till Assuan

ska de boende där falla för svärd,

säger Herren Jahve.

7 Deras land ska ligga öde

bland ödelagda länder,

städerna ska ligga

bland ödelagda städer.

8 De ska förstå att jag är Jahve

när jag sätter Egypten i brand

och tillintetgör alla hennes hjälpare.

9 Den dagen ska mina sändebud dra ut på fartyg och skräckslå det obekymrade Kush. De ska gripas av ångest som på Egyptens dag, för lyssna, det kommer!

10 Så säger Herren Jahve:

Jag ska decimera allt i Egypten

genom Nebukadressar, Babels kung.

11 Han och hans armé,

de grymmaste folkslag,

ska föras dit för att skövla landet.

Med dragna svärd mot Egypten

ska de fylla landet med slagna.

12 Jag ska torka ut vattendragen

och sälja landet till onda män.

Jag ska ödelägga allt i landet

genom främlingars händer.

Jag, Jahve, har talat.

13 Så säger Herren Jahve:

Jag ska förstöra avgudarna

och förinta Memfis avgudabilder.

Det ska inte mer finnas någon furste i Egypten.

Jag ska injaga skräck i landet.

14 Jag ska ödelägga Patros,

sätta Soan i brand

och fälla domar över Thebe.

15 Jag ska ösa min vrede över Sin,

Egyptens värn,

och ha ihjäl hopen i Thebe.

16 Jag ska sätta Egypten i brand.

Sin ska vrida sig i ångest.

Thebe ska stormas.

Memfis ska attackeras på ljusa dagen.

17 Avens och Pi-Besets unga män

ska falla för svärd,

och kvinnorna gå i fångenskap.

18 I Tachpanches mörknar dagen

när jag bryter sönder Egyptens ok

så att hennes stolta makt upphör.

Hon ska täckas av moln

och hennes döttrar gå i fångenskap.

19 Jag ska fälla domar över Egypten,

och de ska förstå att jag är Jahve.”

20 I elfte året, på sjunde dagen i första månaden, kom Herrens ord till mig: 21 ”Människoson, jag har brutit armen på farao, Egyptens kung. Den har inte förbundits så att den kan helas. Och den har inte spjälats och lindats så att den blivit stark nog att gripa svärdet.

22 Därför säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot farao, Egyptens kung, och ska bryta hans armar, både den starka och den brutna. Jag ska göra så att svärdet faller ur hans hand. 23 Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. 24 Jag ska stärka den babyloniske kungens armar och sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta, så att han jämrar sig inför honom likt en dödligt sårad. 25 Jag ska stärka den babyloniske kungens armar, men faraos armar ska vara utan kraft. De ska förstå att jag är Jahve när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand och han räcker ut det mot Egypten. 26 Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna. Då ska de förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

30:20. I elfte året. 586 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt