HESEKIEL

KAPITEL 29

Profetia mot farao och Egypten

1 I det tionde året, på tolfte dagen i tionde månaden kom Herrens ord till mig: 2 ”Människoson, vänd dig mot farao, Egyptens kung, och profetera mot honom och mot hela Egypten. 3 Tala och säg: 

Så säger Herren Jahve:

Jag är emot dig, farao, du Egyptens kung,

du stora monster,

som ligger i dina vattendrag

och säger: ’Nilen är min,

jag har själv skapat den.’

4 Jag ska sätta krokar i dina käftar

och göra så att fiskarna i dina vattendrag

fastnar vid dina fjäll.

Jag ska dra upp dig ur dina vattendrag

med alla fiskar som sitter fast vid dina fjäll.

5 Jag ska kasta dig ut i öknen

med alla fiskarna från dina vattendrag.

Du ska bli liggande på marken

och inte tas därifrån eller hämtas.

För jag ger dig till föda

åt markens djur och himlens fåglar.

6 Då ska alla Egyptens invånare

förstå att jag är Jahve.

För Egypten har varit en rörstav för Israels hus.

7 När Israel griper dig i handen knäcks du

och ristar upp hela deras sida.

När de stöder sig på dig bryts du av

och de blir som helt förstenade.

8 Därför säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ska sända ett svärd över dig och utrota både människor och djur. 9 Egypten ska skövlas och läggas öde. Då ska de förstå att jag är Jahve. För du sa: ’Nilen är min, jag har själv skapat den.’ 10 Därför är jag emot dig och dina vattendrag. Jag ska göra Egypten öde och skövlat, från Migdol till Assuan, fram till gränsen mot Kush.

11 Varken människa eller djur ska vandra fram där. Landet ska ligga obebott i fyrtio år. 12 Jag ska göra Egypten till ett öde land bland ödelagda länder. Dess städer ska ligga i ruiner bland ödelagda städer i fyrtio år. Jag ska skingra egyptierna bland folken och sprida ut dem i länderna.

13 För så säger Herren Jahve: Efter fyrtio år ska jag samla egyptierna från de folk där de är utspridda. 14 Jag ska återupprätta egyptierna och föra dem åter till Patros, landet som de härstammar från. Där ska de bli ett obetydligt kungarike. 15 Egypten ska bli det obetydligaste bland riken. De ska aldrig mer kunna förhäva sig över folken. Jag ska göra dem så små att de inte kan härska över folken. 16 Israels hus ska aldrig mer förlita sig på egyptierna, utan de ska minnas sin skuld när de vände sig till dem. Då ska de förstå att jag är Herren Jahve.”

17 I det tjugosjunde året, på första dagen i första månaden kom Herrens ord till mig: 18 ”Människo­son, Nebukadressar, Ba­bels kung, lät sin armé slita hårt mot Tyros. Varje huvud blev skalligt, varje skuldra flådd. Ändå fick varken han eller hans armé någon lön från Tyros för allt slit och arbete mot henne. 19 Därför säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ger Egypten till Nebukadressar, Babels kung. Han ska föra bort dess rikedomar, plundra och ta byte. Detta ska hans armé få som lön. 20 Jag ger honom Egypten som ersättning för hans arbete, för de gjorde det för mig, säger Herren Jahve.

21 Den dagen ska jag låta en som är mäktig växa upp åt Israels hus. Och jag ska låta dig tala mitt ibland dem. Då ska de förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

29:1. I det tionde året. År 586 f. Kr.

29:17. I det tjugosjunde året. År 570 f. Kr.

29:21. Jfr Luk 1:69.

© Ragnar Blomfelt