HESEKIEL

KAPITEL 28

Profetia mot Tyros kung

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, säg till fursten i Tyros:

Så säger Herren Jahve:

Ditt hjärta är högmodigt

och du säger: ’Jag är en gud,

jag tronar på en gudatron

mitt ute på havet.’

Men du är en människa

och inte en gud,

fastän du gjort ditt hjärta

likt ett gudahjärta.

3 Ja, du är visare än Daniel,

ingen hemlighet är dold för dig.

4 Med visdom och förstånd

har du skaffat dig välstånd.

Du har samlat guld och silver

i dina skattkamrar.

5 Med stor visdom i handel

ökade du ditt välstånd.

Men ditt hjärta blev högmodigt

på grund av ditt välstånd.

6 Därför säger Herren Jahve:

Eftersom du gjort ditt hjärta

likt ett gudahjärta,

7 lyssna, därför ska jag 

sända främlingar mot dig,

de grymmaste folk.

De ska dra sina svärd

mot din vackra visdom

och skända din strålglans.

8 De ska störta dig i avgrunden.

Du ska dö en våldsam död

mitt ute på havet.

9 Ska du ändå säga

i ögonen på din dråpare:

’Jag är en gud’?

Men du är en människa

och inte en gud,

i händerna på den som har ihjäl dig.

10 Du ska dö som oomskurna dör

för främlingars hand.

För jag har talat, säger Herren Jahve.”

11 Herrens ord kom till mig: 12 ”Män­niskoson, sjung en sorgesång om Tyros kung. Säg till honom:

Så säger Herren Jahve:

Du exemplifierade perfektion,

du var full av visdom

och fulländad i skönhet.

13 Du befann dig i Eden, Guds trädgård.

Du var höljd i alla slags ädelstenar:

karneol, topas och kalcedon,

krysolit, onyx och jaspis,

safir, rubin och smaragd.

Dina tamburiner och flöjter var av guld.

De var framställda åt dig 

den dag du skapades.

14 Du var en kerub,

en smord beskyddare

som jag hade insatt

på Guds heliga berg.

Där vandrade du omkring

bland flammande stenar.

15 Du var fullkomlig i allt du gjorde

från den dag du skapades,

tills ondska blev funnen i dig.

16 Din omfattande handel

fyllde dig med våld,

och du syndade.

Så jag fördrev dig i vanära

från Guds berg

och förgjorde dig,

du beskyddande kerub

bland de flammande stenarna.

17 Ditt hjärta blev högmodigt

på grund av din skönhet.

Du fördärvade din visdom

genom din strålglans.

Så jag kastade ner dig till jorden

och gav dig åt kungar till att beskådas.

18 Genom alla dina synder

vid din orättfärdiga handel

vanhelgade du dina helgedomar.

Så jag lät eld gå ut från dig

som slukade dig.

Jag gjorde dig till aska på marken

inför allas åsyn.

19 Alla som kände dig bland folken

blev bestörta över dig.

Du har blivit ett skräckexempel.

Det är för evigt slut med dig.”

Profetia mot Sidon

20 Herrens ord kom till mig: 21 ”Män­niskoson, vänd dig mot Sidon och profetera mot henne: 

22 Så säger Herren Jahve:

Lyssna! Jag är emot dig, Sidon,

och jag ska förhärliga mig i dig.

De ska förstå att jag är Jahve

när jag fäller mina domar mot henne

och manifesterar min helighet i henne.

23 Jag ska sända pest mot henne.

Blod ska flyta på hennes gator.

De slagna ska falla inne i staden 

för svärdet som drabbar henne

från alla håll.

Då ska de förstå att jag är Jahve.

Gud ska samla Israel

24 Israels hus ska aldrig mer ha föraktande grannfolk som är likt stickande taggar ­och smärtsamma törnen. Då ska de förstå att jag är Herren Jahve.

25 Så säger Herren Jahve: När jag samlar Israels hus från de folk dit de skingrats ska jag manifestera min helighet bland dem inför folkens ögon. De ska få bo i sitt eget land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. 26 De ska bo där i trygghet, bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de ska bo i trygghet när jag fäller domar mot alla föraktande grannfolk. Då ska de förstå att jag är Jahve deras Gud.”

Nästa

Föregående

28:11-19. Bakom den historiska kontexten har avsnittet ofta även setts som en anspelning på Satans ursprungliga fall. Jfr Luk 10:18, Upp 12:7-9. Se även Jes 14:12-15.

© Ragnar Blomfelt