HESEKIEL

KAPITEL 10

Keruberna

1 Jag tittade och såg att på valvet över kerubernas huvuden var något som liknade safirsten. Till formen liknade det en tron över keruberna. 2 Herren sa till mannen i linnekläder: ”Gå in mellan hjulen under keruben. Fyll händerna med glödande kol från platsen mellan keruberna och sprid det över staden.” Och jag såg honom gå.

3 Keruberna stod till höger om templet när mannen gick in. Molnet fyllde den inre förgården. 4 Sedan höjde sig Herrens härlighet från keruben och flyttade sig till templets tröskel. Templet fylldes av molnet, och förgården av glansen från Herrens härlighet. 5 Dånet av kerubernas vingar hördes till den yttre förgården. Det lät som när Gud den Alls­mäktige talar.

6 När han befallde mannen i linnekläder att hämta eld från platsen mellan hjulen, mellan keruberna, gick han in och ställde sig bredvid ett av hjulen. 7 Då sträckte en kerub ut handen mot elden som var mellan keruberna. Keruben tog av elden och lade i händerna på mannen i linnekläder. Han tog elden och gick ut. 8 Under kerubernas vingar syntes något som hade formen av en människohand.

9 Jag tittade och såg fyra hjul bredvid keruberna, ett vid varje kerub. Hjulen gnistrade som krysolit­sten. 10 Alla fyra såg likadana ut, och ett hjul tycktes vara inuti ett annat. 11 Keruberna kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. För dit huvudet vände sig gick de and­ra efter. Och de vände sig inte när de gick. 12 Hela deras kropp, deras rygg, händer, vingar, och deras fyra hjul, var fulla med ögon runt om. 13 Jag hörde att hjulen kallades hjulverk. 14 Var och en av keruberna hade fyra ansikten: det första var ett kerubansikte, det andra ett män­niskoansikte, det tredje ett lejonansikte och det fjärde ett örnansikte.

15 Sedan höjde sig keruberna. Det var samma varelser som jag såg vid floden Kebar. 16 När keruberna gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när keruberna lyfte vingarna för att höja sig över marken, skilde sig inte hjulen från dem. 17 När keruberna stod stilla, stod även hjulen stilla, och när keruberna höjde sig, höjde sig även hjulen. För varelsernas ande var i hjulen.

Herrens härlighet lämnar templet

18 Sedan drog sig Herrens härlighet bort från templets tröskel och stannade över keruberna. 19 Jag såg hur keruberna lyfte sina vingar och höjde sig över marken. När de gav sig iväg var hjulen med dem. De stannade vid ingången till östra porten av Herrens hus, och härligheten från Israels Gud vilade över dem. 20 Det var samma varelser som jag sett under Israels Gud vid floden Kebar. Och jag förstod att det var keruber. 21 Var och en hade fyra ansikten och fyra vingar. Under vingarna var något som liknade människohänder. 22 Deras ansikten var likadana som de ansikten jag sett vid floden Kebar. Så såg de ut och sådana var de. De gick alla rakt fram.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt