1 2

KAPITEL 1

Templet ska byggas upp

1 I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2 Så säger härskarornas Herre: Detta folk säger att tiden ännu inte är inne för att bygga upp Herrens hus. 3 Herrens ord kom genom profeten Haggaj:

4 Är det då tid för er

att själva bo i panelprydda hus

medan detta hus ligger i ruiner?

5 Nu säger härskarornas Herre:

Observera hur det går för er!

6 Ni sår mycket men skördar lite,

äter men blir inte mätta,

dricker men blir inte rusiga,

klär er men blir inte varma.

Den som får lön har hål i börsen.

7 Så säger härskarornas Herre:

Observera hur det går för er!

8 Gå upp i bergen och hämta virke,

bygg upp huset!

Det ska glädja mig och jag blir ärad,

säger Herren.

9 Ni väntade er mycket,

men se, det blev lite.

Och det ni förde hem blåste jag bort.

Varför? säger härskarornas Herre.

Därför att mitt hus ligger i ruiner,

medan ni alla skyndar på

med era egna hus.

10 Därför håller himlen tillbaka sin dagg

och jorden håller tillbaka sin gröda.

11 Och jag har kallat på torka

över landet och över bergen,

över säden, vinet och oljan,

över allt som jorden ger,

över människor och djur

och över era händers arbete.

12 Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och all återstod av folket, lyssnade till Jahve sin Gud och till profeten Haggajs ord, eftersom Jahve deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13 Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Herren ingav i anden hos ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos all återstod av folket, att börja arbeta på huset till härskarornas Herre, sin Gud.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt