HAGGAJ

1 2

KAPITEL 1

Templet börjar byggas upp

1 I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son: 2 Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att tiden ännu inte är inne för att återuppbygga Herrens hus.”

3 Och Herrens ord kom genom profeten Haggaj: 4 ”Är det tid för er att själva bo i panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner?”

5 Nu säger härskarornas Herre: ”Observera hur det går för er! 6 Ni sår mycket men skördar lite, äter men blir inte mätta, dricker men blir inte rusiga, klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen.”

7 Så säger härskarornas Herre: ”Observera hur det går för er! 8 Gå upp i bergen och hämta virke, bygg upp huset! Det ska glädja mig och jag blir ärad, säger Herren. 9 Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och det ni förde hem blåste jag bort. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla skyndar på med era egna hus. 10 Därför håller himlen tillbaka sin dagg och jorden håller tillbaka sin gröda. 11 Och jag har kallat på torka över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över allt som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete.”

12 Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och all återstod av folket, lyssnade till Jahve sin Gud och till profeten Haggajs ord, eftersom Jahve deras Gud hade sänt honom. Och folket fruktade Herren.

13 Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Så Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son, ståthållaren i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och all återstod av folket, att börja arbeta på huset till härskarornas Herre, sin Gud. 2:1 Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden av kung Dareios andra regeringsår.

Nästa

1:1. År 520 f. Kr. Samtida med Haggaj var profeten Sakarja. Dareios. Persisk kung 522-486 f. Kr.

1:2. Herrens hus. Avser templet som förstördes 586 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt