ESTER

KAPITEL 2

Ester blir drottning

1 En tid senare när kung Ahasveros raseri lagt sig, tänkte han på Vashti och hennes beteende och påbudet om henne. 2 Då sa de unga män som tjänstgjorde hos kungen: ”Ta och leta upp unga jungfrur med vackert utseende åt kungen. 3 Låt kungen i sitt rikes alla provinser utse ombudsmän, som samlar alla dessa unga vackra kvinnor till haremet i Susas borg. Lämna dem till kungens eunuck Hegaj, som ansvarar för kvinnorna. Och ge dem skönhetsbehandling. 4 Låt den unga kvinna som vinner kungens gillande bli drottning istället för Vashti.” Det förslaget tyckte kungen om, och han följde det.

5 I Susas borg fanns en judisk man vid namn Mordokaj. Han var son till Jair, son till Shimei, son till benjaminiten Kish. 6 Kish hade förts i exil från Jerusalem med de fångar som bortfördes med Judas kung Jekonja när han fördes i exil av Babels kung Nebukadnessar. 7 Mordokaj var fosterfar åt Hadassa, det är Ester. Hon var hans farbrors dotter och hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var attraktiv och underskön. Då hennes föräldrar gick bort hade Mordokaj adopterat henne som sin dotter.

8 När kungens ord och påbud blev känt samlades många unga kvinnor i Susas borg och lämnades till Hegaj. Även Ester blev hämtad till kungens hus och lämnad till Hegaj, som ansvarade för kvinnorna. 9 Ester behagade Hegajs ögon, så han blev god mot henne. Han såg till att hon snabbt fick de skönhetsmedel och den kost hon skulle ha, samt sju tjänsteflickor valda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av haremet. 10 Ester sa inget om sitt folk och sin släkt, för det hade Mordokaj förbjudit henne. 11 Mordokaj gick varje dag fram och tillbaka utanför haremsgården för att få veta om det gick väl för Ester och vad som hände med henne.

12 I turordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros. De hade då genomgått den föreskrivna skönhetsbehandlingen under tolv månader: sex månader med myrraolja och sex månader med parfymer och salvor för kvinnor. 13 När den unga kvinnan skulle gå in till kungen fick hon ta med sig allt hon önskade från haremet till kungens hus. 14 Hon gick in om kvällen. Om morgonen återvände hon till ett annat harem under tillsyn av kungens eunuck Shaasgaz, som ansvarade för bihustrurna. Hon gick aldrig in till kungen igen, såvida han inte fattat tycke för henne och hon blev tillkallad vid namn.

15 Så kom turen till Ester, dotter till Abihajil, farbrodern till Mordokaj som adopterat henne. När hon skulle gå in till kungen begärde hon inget annat än det som föreslogs av kungens eunuck Hegaj, haremsvakten. Alla som såg Ester blev förtjusta i henne. 16 Hon hämtades till kung Ahasveros i hans kungapalats i tionde månaden, det är månaden tebet, i hans sjunde regeringsår. 17 Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna. Hon vann hans ynnest och kärlek framför alla de andra jungfrurna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning istället för Vashti. 18 Sedan höll kungen ett stort gästabud till Esters ära för alla sina furstar och tjänare. Han påbjöd helgdag för sina provinser och delade ut gåvor med kunglig generositet.

Mordokaj avslöjar komplott

19 När jungfrurna en andra gång blev samlade, satt Mordokaj vid kungens port. 20 Ester hade inte sagt något om sin släkt eller sitt folk, precis som Mordokaj hade instruerat. Ester åtlöd Mordokaj, som när hon var under hans vård.

21 I de dagarna då Mordokaj satt vid kungens port blev portväktarna Bigtan och Teresh, två av kungens eunucker, så arga på kung Ahasveros att de avsåg att lönnmörda honom. 22 Mordokaj fick nys om det och berättade det för drottning Ester, som underrättade kungen på Mordokajs vägnar. 23 Saken undersöktes och det befanns vara riktigt. De hängdes båda upp på pålar. Detta blev nedtecknat i krönikan i kungens närvaro.

Nästa

Föregående

2:6. bortfördes med Judas kung Jekonja. Se 2 Kung 24:12 (där kallad Jojakin).

2:7. Hadassa. Ett judiskt namn som betyder ’myrten’. Ester betyder ’stjärna’.

2:16. sjunde regeringsår. Ca 479 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt