DOMARBOKEN

KAPITEL 8

Gideon besegrar Seba och Salmunna

1 Efraims män sa till Gideon: ”Varför gjorde du så här mot oss? Du kallade inte på oss när du gick ut i krig mot midjaniterna!” De tillrättavisade honom skarpt. 2 Han svarade: ”Vad har jag uträttat i jämförelse med er? Är inte Efraims efterskörd bättre än Abiesers vinbärgning? 3 Det var i er hand som Gud gav de midjanitiska furstarna Oreb och Seeb. Vad har jag klarat av att uträtta i jämförelse med er?” Deras ilska lade sig när han talade så.

4 Gideon kom till Jordanfloden. Han och de 300 man som följde honom gick över. De var utmattade av förföljandet. 5 Så han sa till Suckots män: ”Ge några brödkakor åt folket som följer mig. De är utmattade, och jag förföljer de midjanitiska kungarna Seba och Salmunna.” 6 Men ledarna i Suckot svarade: ”Har du redan Seba och Salmunna i din hand, att vi skulle ge bröd åt din här?” 7 Då sa Gideon: ”När Herren ger Seba och Salmunna i min hand, ska jag tröska sönder ert kött med ökentörnen och tistlar!” 8 Han fortsatte därifrån upp till Penuel och bad om samma sak. Och Penuels män svarade likadant som männen i Suckot. 9 Då sa han till männen i Penuel: ”När jag kommer tillbaka triumferande ska jag riva ner detta torn.”

10 Seba och Salmunna befann sig i Karkor med sina härar, omkring 15 000 man. Det var allt som återstod av armén med österns söner. 120 000 svärdbeväpnade män hade stupat. 11 Gideon drog upp på karavanvägen öster om Nobah och Jogbeha och genomförde ett överraskningsanfall på hären. 12 Seba och Salmunna flydde, men Gideon förföljde dem och tillfångatog de två midjanitiska kungarna och panikslog hela hären.

13 Sedan återvände Gideon, Joashs son, från kriget, genom Herespasset. 14 Där grep han en ung man från Suckot. Gideon förhörde honom, och den unge mannen skrev ner namnen på ledarna och de äldste i Suckot, sjuttiosju män. 15 När Gideon kom till Suckots män sa han: ”Titta! Här är Seba och Salmunna, som ni hånade mig för och sa: ’Har du redan Seba och Salmunna i din hand, att vi skulle ge bröd åt dina utmattade män?’” 16 Därefter lät han gripa stadens äldste, och läxade upp Suckots män med ökentörnen och tistlar. 17 Han rev ner tornet i Penuel och dödade stadens män.

18 Sedan frågade han Seba och Salmunna: ”Vad slags män dödade ni på Tabor?” De svarade: ”Män som dig, de liknade kungasöner.” 19 Gideon sa: ”Det var mina bröder, min mors söner! Så sant Herren lever, hade ni låtit dem leva skulle jag inte ha dödat er.” 20 Sedan sa han till sin förstfödde son Jeter: ”Res dig upp och döda dem!” Men han drog inte sitt svärd, för han var rädd. Han var ju bara en pojke. 21 Då sa Seba och Salmunna: ”Res dig upp själv och hugg ner oss! Sådan man, sådan styrka.” Då reste sig Gideon och dödade Seba och Salmunna. Han tog också smyckena som hängde om halsen på deras kameler.

Gideons efod

22 Israels män sa till Gideon: ”Härska över oss, du och din son och din sonson, för du har frälst oss ur midjaniternas hand.” 23 Gideon svarade: ”Varken jag eller min son ska härska över er. Herren ska härska över er.” 24 Gideon fortsatte: ”Jag begär en sak av er, att ni alla ger mig de örringar ni tagit som krigsbyte.” Midjaniterna bar nämligen örringar av guld eftersom de var ismaeliter. 25 De sa: ”Dem ger vi gärna.” De bredde ut en mantel där alla kastade de örringar de tagit som krigsbyte. 26 Guldringarna som han begärde vägde tjugo kilo. Därtill kom halssmycken och örhängen, och purpurkläderna som de midjanitiska kungarna burit, och kedjorna som hängt på deras kameler. 27 Gideon lät göra en efod av detta och ställde upp den i sin stad Ofra. Hela Israel horade med den. För Gideon och hans hus blev den en fälla.

28 Så blev Midjan kuvat under Israels söner och utgjorde inget hot längre. Landet hade fred i fyrtio år, så länge Gideon levde.

Gideons död

29 Jerubbaal, Joashs son, återvände hem och blev kvar där. 30 Gideon hade sjuttio egna söner, för han hade många hustrur. 31 I Shekem hade han en bihustru som också födde honom en son, som Gideon gav namnet Abimelek. 32 Gideon, Joashs son, dog i hög ålder och begravdes i sin far Joashs grav i abiesriternas Ofra.

33 Så fort Gideon hade dött började Israels söner hora igen med baalerna. De gjorde Baal-Berit till sin gud. 34 Israels söner glömde Jahve, deras Gud, som räddat dem från alla deras fiender runt omkring. 35 De visade inte heller någon godhet mot Jerubbaals, Gideons, hus, för allt det goda han hade gjort för Israel.

Nästa

Föregående

8:27. efod. En prästdräkt, 2 Mos 28, 39.

8:32. Gideon. Han omnämns i Hebr 11:32 bland trons män. 

8:33. Baal-Berit. Betyder ”förbundets herre”. 

© Ragnar Blomfelt