DOMARBOKEN

KAPITEL 7

Gideons seger över midjaniterna

1 Jerubbaal, det är Gideon, och hela hären med honom, drog vid gryningen iväg och slog läger vid Harodkällan. Han hade då midjaniternas läger i norr, på slätten vid Morehöjden.

2 Herren sa till Gideon: ”Det är för mycket folk som följer dig för att jag ska ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då brösta upp sig mot mig och säga: ’Min egen styrka har räddat mig.’ 3 Tala nu och gör tydligt för folket: Den som är ängslig och rädd kan vända om och skynda iväg från berget Gilead.” Då återvände 22 000 man av folket, och 10 000 stannade kvar.

4 Men Herren sa till Gideon: ”Folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet, så ska jag där göra en utgallring åt dig. Jag ska där tala om för dig vilka som ska gå med dig och vilka som inte ska gå med dig.” 5 Så förde han folket ner till vattnet, och Herren sa till Gideon: ”Skilj ut dem som läppjar av vattnet som hunden gör, från dem som går ner på knä för att dricka.” 6 Antalet män av dem som hade läppjat av vattnet genom att föra handen till munnen var 300. Resten hade gått ner på knä för att dricka. 7 Herren sa till Gideon: ”Med de 300 män som läppjat ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla andra män ska gå hem till sitt.” 8 De tog över folkets matförråd och deras blåshorn. Så sände Gideon alla de andra israeliterna hem till sina egna tält, men behöll de 300 männen. Och på slätten nedanför honom låg midjaniternas läger.

9 Den natten sa Herren till Gideon: ”Ställ dig upp och angrip lägret! För jag har gett det i din hand. 10 Men är du rädd för att angripa det, gå då ner till lägret med din tjänare Pura. 11 Lyssna på vad de säger. Därefter ska du få styrka till att angripa lägret.” Så Gideon gick ner med sin tjänare Pura till lägrets förposter. 12 Midjaniterna, amalekiterna och alla österns söner låg nere i dalen talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havsstranden. 13 Gideon kom dit just när en man berättade en dröm för en kamrat: ”Lyssna! Jag drömde att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom emot tältet och träffade det så att det välte och vändes upp och ner, och tältet kollapsade!” 14 Hans kamrat sa: ”Det kan bara syfta på israeliten Gideons svärd, Joashs son. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand.”

15 När Gideon hörde drömmen och dess uttydning föll han ner och tillbad. Han återvände till Israels läger och sa: ”Ställ er upp! Herren har gett midjaniternas läger i er hand.” 16 Han delade in sina 300 män i tre grupper och gav varje man ett horn, samt en tom kruka med en fackla inuti. 17 Gideon sa till dem: ”Se på mig och gör som jag! Så snart jag nått utkanten av lägret ska ni göra som jag. 18 När jag och alla med mig blåser i hornen, ska ni också blåsa i hornen runt hela lägret och ropa: För Jahve och för Gideon!”

19 Så kom Gideon och de hundra män som följde honom till utkanten av lägret. Det var i början av mellersta nattväkten, efter vaktavlösningen. De blåste i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. 20 Alla tre grupperna blåste i hornen och krossade krukorna. Facklorna höll de med vänster hand, och hornen att blåsa i med höger hand, och de ropade: ”Jahves och Gideons svärd!” 21 Varje man stod på sin plats, runt lägret. Alla midjaniter i lägret irrade omkring. De flydde skrikande. 22 När de trehundra hornen ljöd vände Herren midjaniternas svärd mot varandra i hela lägret. Hären flydde till Bet-Hashitta, åt Serera till, ända till utkanten av Abel-Mehola, nära Tabbat. 23 Israels män från Naftali och Asher och från hela Manasse samlades då och förföljde midjaniterna.

24 Över hela Efraims bergsbygd sände Gideon budbärare som skulle säga: ”Angrip midjaniterna och ta kontroll över vattendragen i deras väg ända till Bet-Bara och Jordan.” Så utkommenderades alla Efraims män och de tog kontroll över vattendragen ända till Bet-Bara och Jordan. 25 De tillfångatog två midjanitiska furstar, Oreb och Seeb. De dödade Oreb vid Orebsklippan, och Seeb dödade de vid Seebs vinpress. Sedan förföljde de midjaniterna och förde Orebs och Seebs huvuden till Gideon på andra sidan Jordanfloden.

Nästa

Föregående

7:3. Den som är ängslig och rädd. Lagen gav undantag för krigstjänst och där ingick rädsla, 5 Mos 20:5-8.

7:5. Inget sätt var mera lämpligt eller olämpligt, utan det var bara en enkel metod för utväljelse.

7:19. i början av mellersta nattväkten. Omkring kl. 22:00-23:00.

© Ragnar Blomfelt