DOMARBOKEN

KAPITEL 4

Debora och Barak

1 Efter Ehuds död gjorde Israels söner åter det som var ont i Herrens ögon. 2 Då sålde Herren dem till den kanaaneiske kungen Jabin, som regerade i Hasor. Hans befälhavare var Sisera som levde i Haroshet-Haggojim. 3 Israels söner ropade till Herren, för Jabin hade niohundra järnbeslagna vagnar och hade förtryckt Israel våldsamt i tjugo år.

4 På den tiden var Debora, en profetkvinna, hustru till Lappidot, domare i Israel. 5 Hon brukade sitta under Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd. Israels söner kom upp till henne med sina rättstvister. 6 Hon lät kalla till sig Barak, Abinoams son från Kedesh i Naftali, och sa till honom: ”Jahve, Israels Gud, har ju befallt dig: Ge dig av till berget Tabor med tiotusen man från Naftali och Sebulon! 7 För jag ska dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och trupper till dig vid floden Kishon. Jag ska ge honom i din hand.” 8 Barak sa till henne: ”Jag går, om du följer med mig. Men om du inte följer med, går jag inte.” 9 Då svarade hon: ”Visst ska jag gå med dig. Hur som helst, du ska bli utan ära på din väg. För Herren ska sälja Sisera till en kvinna.” Så reste sig Debora och gick med Barak till Kedesh. 10 Barak kallade samman Sebulon och Naftali till Kedesh. Och tiotusen man följde honom dit upp. Även Debora.

11 Keniten Heber hade lämnat de övriga keniterna, ättlingarna till Moses svåger Hobab. Han hade sina tält fram till terebinten i Saannim vid Kedesh.

12 Det berättades för Sisera att Barak, Abinoams son, hade marscherat upp på berget Tabor. 13 Då samlade Sisera alla sina niohundra järnbeslagna vagnar och alla trupper, och förde dem från Haroshet-Haggojim till floden Kishon. 14 Debora sa till Barak: ”Gå! För detta är dagen då Herren ger Sisera i din hand. Går inte Herren framför dig?” Så Barak marscherade ner från berget Tabor med tiotusen man som följde honom. 15 Och Herren kastade Sisera och alla hans vagnar och hela armén i förvirring genom Baraks svärd. Sisera steg ner från sin vagn och flydde till fots. 16 Barak förföljde vagnarna och armén till Haroshet-Haggojim, och hela Siseras armé föll för svärd. Ingen undkom.

Jael dödar Sisera

17 Men Sisera hade flytt till fots till Jaels tält. Hon var keniten Hebers hustru. För kung Jabin i Hasor och keniten Hebers hus levde i fred med varandra. 18 Jael kom Sisera till mötes och sa till honom: ”Kom in, min herre! Kom in till mig, var inte rädd.” Då gick han in till henne i tältet, och hon lade ett täcke över honom. 19 Han bad: ”Ge mig lite vatten, för jag är törstig”. Hon öppnade ett mjölkkärl och gav honom att dricka, och täckte över honom igen. 20 Han sa till henne: ”Ställ dig vid tältöppningen! Och kommer en man och frågar om det är någon här ska du svara nej.” 21 Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i handen. Hon smög fram till Sisera. Och medan han låg utmattad i djup sömn slog hon pluggen genom hans tinning så att den gick ner i marken. Så dog han.

22 Då kom Barak som förföljde Sisera. Jael gick ut för att möta honom och sa: ”Kom, jag ska visa dig mannen du söker!” Han följde henne in, och se, där låg Sisera död med tältpluggen genom tinningen.

23 Den dagen kuvade Gud Jabin, kungen i Kanaan, inför Israels söner. 24 Och israeliternas hand pressade allt tyngre på Jabin, kungen i Kanaan, tills de helt gjorde slut på honom.

Nästa

Föregående

4:4. Debora, en profetkvinna. Hon hade inte en religiös utan en civil och rättslig verksamhet, v. 5. Att en kvinna var domare i Israel uttrycker avfallets omfattning i Israel.

© Ragnar Blomfelt