DOMARBOKEN

KAPITEL 14

Simsons bröllop

1 Simson gick ner till Timna. Där såg han en kvinna, en av filisteernas döttrar. 2 Han återvände och sa till sin far och mor: ”Jag såg en kvinna i Timna, en av filisteernas döttrar. Ge henne åt mig till hustru.” 3 Föräldrarna svarade: ”Finns det ingen kvinna bland din släkt eller bland hela vårt folk? Måste du gå till de oomskurna filisteerna för en hustru?” Simson sa till sin far: ”Ge henne åt mig! För i mina ögon är hon den rätta.” 4 Hans föräldrar visste inte att detta var från Herren, som sökte konfrontation med filisteerna. På den tiden härskade filisteerna över Israel.

5 Simson gick med sin far och mor ner till Timna och kom till Timnas vingårdar. Plötsligt kom ett unglejon rytande emot honom. 6 Då kom Herrens Ande mäktigt över honom, och han slet lejonet i stycken med bara händerna, som vore det en killing. Men han berättade inte för sina föräldrar vad han hade gjort. 7 Sedan gick han ner och samtalade med kvinnan. I Simsons ögon var hon den rätta.

8 Efter några dagar återvände han för att hämta henne. Han vek då av vägen för att se på det döda lejonet. Då fick han se en bisvärm och honung i kadavret. 9 Han skrapade ut honungen i händerna och åt medan han gick. Han kom till sina föräldrar och gav till dem, och de åt. Men han berättade inte för dem att han skrapat ut honungen ur kadavret.

10 Simsons far gick ner till kvinnan. Och Simson ordnade med bröllopsfest så som sed var bland brudgummar. 11 När filisteerna såg honom valde de ut trettio unga män till hans bröllopsfölje. 12 Simson sa till dem: ”Jag ska ge er en gåta. Om ni klurar ut den och ger mig lösningen under de sju festdagarna, ska jag ge er trettio linneskjortor och trettio högtidsdräkter. 13 Men kan ni inte klura ut den, ska ni ge mig trettio linneskjortor och trettio högtidsdräkter.” De svarade: ”Lägg fram och låt oss höra din gåta!” 14 Då sa han till dem: ”Från ätaren kom ätbart, från den starke kom sötma.” Det gick tre dagar utan att de kunde lösa gåtan.

15 På sjunde dagen sa de till Simsons hustru: ”Förmå din man att ge oss gåtans lösning! Annars bränner vi upp dig och din fars hus. Ni bjöd väl inte hit oss för att plundra oss?” 16 Så Simsons hustru grät inför honom och sa: ”Du hatar mig och älskar mig inte! Du berättade en gåta för mina landsmän, och har inte sagt mig lösningen.” Han svarade: ”Lyssna, inte ens för far eller mor har jag sagt lösningen. Så varför skulle jag berätta för dig?” 17 Men hon grät inför honom under de sju festdagarna. Den sjunde dagen berättade han för henne, eftersom hon ansatte honom så hårt. Och hon förde lösningen vidare till sina landsmän.

18 Innan solnedgången den sjunde dagen svarade stadens män Simson: ”Vad är sötare än honung? Vad är starkare än ett lejon?” Då sa han: ”Hade ni inte plöjt med min kviga, hade ni aldrig gissat min gåta!” 19 Herrens Ande kom mäktigt över honom. Han gick ner till Ashkelon och slog ihjäl trettio män. Han tog av dem allt och gav kläderna åt dem som hade löst gåtan. Rasande vände han åter till sin fars hus. 20 Simsons hustru gavs åt hans best man.

Nästa

Föregående

14:1-2. en av filisteernas döttrar. Att ta sig en icke-israelitisk hustru var förbjudet, 5 Mos 7:3.

14:2-3. Ge henne åt mig! Simsons hårda befallande ton bryter mot fjärde budet, 2 Mos 20:12.

14:3. i mina ögon är hon den rätta. Jfr 17:6, 21:25.

14:4. detta var från Herren. I sin suveränitet och allmakt använder Gud ibland moraliskt och andligt klandervärda människor bland sitt folk som redskap för att hans planer ska fullbordas.

14:9. skrapat ut honungen ur kadavret. Vilket var förbjudet för en nasir, 4 Mos 6:6.

14:10. bröllopsfest. Där serverades alkohol, vilket var förbjudet för en nasir, 4 Mos 6:3.

14:19. slog ihjäl trettio män. En nasir fick inte komma nära en död, 4 Mos 6:6, 9.

© Ragnar Blomfelt