DANIEL

KAPITEL 3

Nebukadnessars guldstaty

1 Kung Nebukadnessar lät göra en guldstaty som var trettio meter hög och tre meter bred. Han reste den på Duraslätten i Babels provins. 2 Sedan sände han bud och kallade samman satraper, guvernörer, ståthållare, rådgivare, skattmästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. De skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade rest. 3 Då samlades satraperna, guvernörerna, ståthållarna, rådgivarna, skattmästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade rest. De stod framför den. 4 Då ropade högt en härold: ”Detta är befallningen till er, ni folk, länder och språk: 5 När ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument, ska ni falla ner och tillbe guldstatyn som kung Nebukadnessar har rest. 6 Den som vägrar falla ner och tillbe ska genast kastas i en brinnande ugn.” 7 Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa och alla slags instrument, föll alla folk, länder och språk ner och tillbad guldstatyn som kung Nebukadnessar hade rest.

Daniels vänner kastas i den brinnande ugnen

8 Strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. 9 De sa till kung Nebukadnessar: ”Må kungen leva för evigt! 10 Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe guldstatyn när de hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla andra slags instrument, 11 och att den som vägrar falla ner och tillbe ska kastas i en brinnande ugn. 12 Men det finns några judiska män som du satt att förestå Babels provins, Shadrak, Meshak och Abed-Nego. Dessa män bryr sig inte om dig, konung. De vägrar dyrka dina gudar och vägrar tillbe guldstatyn som du rest.”

13 Då befallde en ursinnig Nebukadnessar att Shadrak, Meshak och Abed-Nego skulle hämtas. När de hade förts fram inför kungen, 14 sa Nebukadnessar till dem: ”Är det sant att ni, Shadrak, Meshak och Abed-Nego, vägrar dyrka mina gudar och vägrar tillbe guldstatyn som jag rest? 15 Är ni redo att i samma stund ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, lyra, harpa, säckpipa och alla andra slags instrument, falla ner och tillbe statyn som jag gjort? Om ni vägrar tillbe ska ni omedelbart kastas i en brinnande ugn. Och vilken gud kan då rädda er från min hand?”

16 Shadrak, Meshak och Abed-Nego svarade kungen: ”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. 17 Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. 18 Om han inte gör det, så ska du veta, o konung, att vi likväl vägrar dyrka dina gudar och vägrar tillbe guldstatyn som du rest.”

19 Då blev Nebukadnessar fruktansvärt arg på Shadrak, Meshak och Abed-Nego, så att hans ansikte förvreds. Han befallde att ugnen skulle göras sju gånger hetare än normalt. 20 Och han befallde några av de starkaste männen i hans armé att binda Shadrak, Meshak och Abed-Nego och kasta dem i den brinnande ugnen. 21 Så de bands och kastades i den brinnande ugnen med byxor, mantlar, luvor och andra kläder på sig. 22 Men eftersom kungens befallning var så brådskande och ugnen blivit så extremt het, blev männen som förde dit Shadrak, Meshak och Abed-Nego dödade av eldslågorna. 23 Och de tre männen Shadrak, Meshak och Abed-Nego föll bundna ner i den brinnande ugnen.

24 Då reste sig kung Nebukadnessar hastigt upp i chock och frågade sina rådsherrar: ”Var det inte tre män vi band och kastade i elden?” De svarade: ”Sant, o konung.” 25 Då sa han: ”Men jag ser ju fyra män gå fritt omkring i elden, helt oskadda! Och den fjärde liknar en gudason.”

26 Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens dörr och ropade: ”Shadrak, Meshak och Abed-Nego, ni den högste Gudens tjänare, kom ut hit!” Då steg Shadrak, Meshak och Abed-Nego ut ur elden. 27 Och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades. De såg att elden inte hade haft någon effekt på männens kroppar. Deras huvudhår hade inte svetts och deras kläder var hela. Och ingen brandlukt kunde kännas från dem. 28 Då sa Nebukadnessar: ”Lovad är Shadraks, Meshaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare som litade på honom. De trotsade kungens befallning och riskerade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud. 29 Nu befaller jag: om det i alla folk och länder och språk finns någon som säger något kränkande om Shadraks, Meshaks och Abed-Negos Gud, så ska han huggas i stycken och hans hus ska bli en sophög. För det finns ingen Gud som kan rädda så som han.”

30 Därefter gav kungen Shadrak, Meshak och Abed-Nego höga ämbeten i Babels provins.

31 Från kung Nebukadnessar. Till alla folk och länder och språk över hela jorden: Fred och välgång! 32 Det är mig en glädje att kungöra de tecken och under som den högste Guden har gjort för mig.

33 Hans tecken är väldiga,

hans under är mäktiga!

Hans rike är ett evigt rike,

hans välde varar från släkte till släkte.

Nästa

Föregående

3:28 (6:22). ängel. Kan i dessa två texter avse Guds ”utsände”, se kommentar till 1 Mos 16:7.

© Ragnar Blomfelt